Sprawdź jak radzą sobie konkurenci z Twojej branży

PRZETESTUJ TERAZ ▶︎

Wskaźnik płynności bieżącej skorygowany

Sposób obliczania

Wzór na wskaźnik płynności bieżącej skorygowany: (aktywa obrotowe ogółem - należności powyżej 12 m-cy - należności dochodzone w drodze sądowej) / (zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania krótkoterminowe powyżej 12 m-cy + bieżąca rata kredytu)

Interpretacja wskaźnika

  • Interpretacja jak w przypadku wskaźnika płynności bieżącej klasycznej pamiętając, że dla wskaźnika płynności bieżącej skorygowanego została uszczegółowiona wartość aktywów płynnych oraz wysokość zobowiązań krótkoterminowych.

System eanaliza.pl obliczy ten wskaźnik dla Ciebie. Sprawdź jak to działa i wykonaj pierwsze analizy bezpłatnie.

Czy wiesz jak sprawdzać płynność finansową?

Obliczymy wskaźniki płynności finansowej na podstawie Twoich danych ujętych w bilansie i rachunku zysków i strat.

SPRAWDŹ TERAZ ZA DARMO ▶︎

PL / EN