Sprawdź jak radzą sobie konkurenci z Twojej branży

PRZETESTUJ TERAZ ▶︎

Wskaźnik pokrycia zobowiązań rzeczowymi aktywami trwałymi

Sposób obliczania

Wzór na wskaźnik pokrycia zobowiązań rzeczowymi aktywami trwałymi: rzeczowe aktywa trwałe / zobowiązania długoterminowe * 100%

Opis wskaźnika

Wskaźnik uzupełnia ocenę zdolności do obsługi zadłużenia. Informuje o tym, w jakim stopniu pokrycie zobowiązań długoterminowych jest zabezpieczone posiadanymi rzeczowymi aktywami trwałymi. Rzeczowe aktywa trwałe stanowią potencjalne źródło zabezpieczenia zobowiązań zaciąganych przez przedsiębiorstwo.

System eanaliza.pl obliczy ten wskaźnik oraz porówna go do wartości jakie uzyskuje branża*, w której pracujesz. Sprawdź jak to działa i wykonaj pierwsze analizy bezpłatnie.
* Wartości wskaźników branżowych obliczamy w oparciu o dane GUS.

Interpretacja wskaźnika

  • Im wyższa wartość wskaźnika pokrycia zobowiązań rzeczowymi aktywami trwałamy, tym większe zabezpieczenie zobowiązań długoterminowych, a zarazem i większa pojemność zadłużeniowa przedsiębiorstwa (zwiększająca szansę na pozyskanie kolejnych zobowiązań długoterminowych w przyszłości).
  • Przy ocenie zmian wartości wskaźnika w czasie (w ciągu kilku okresów):
    • pozytywnie oceniany jest wzrost wartości wskaźnika, co oznacza zwiększenie pojemności zadłużeniowej przedsiębiorstwa,
    • negatywnie oceniany jest spadek wartości wskaźnika, co oznacza zmniejszenie pojemności zadłużeniowej przedsiębiorstwa.

Czy wiesz jak obliczyć zdolność firmy do pokrycia zobowiązań?

Obliczy to system eanaliza.pl na podstawie sprawozdań finansowych firmy i porówna wartość wskaźnika do branży przedsiębiorstwa.

SPRAWDŹ TERAZ ZA DARMO ▶︎

PL / EN