Stosując analizy finansowe lepiej poprowadzisz swoją firmę

PRZETESTUJ TERAZ ▶︎

Wskaźnik rotacji zobowiązań z tytułu dostaw i usług w dniach

Sposób obliczania

Wzór na wskaźnik rotacji zobowiązań z tytułu dostaw i usług w dniach: zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 m-cy / przychody netto ze sprzedaży * liczba dni w okresie

Interpretacja wskaźnika

System eanaliza.pl obliczy ten wskaźnik dla Ciebie. Sprawdź jak to działa i wykonaj pierwsze analizy bezpłatnie.

Wiesz ile wynosi czas w firmie od powstania zobowiązań do ich spłaty?

Na podstawie danych zawartych w dokumentach finansowych, system eanaliza.pl wyliczy tą wartość i porówna ją do branży.

SPRAWDŹ TERAZ ZA DARMO ▶︎

PL / EN