Kompleksowe oprogramowanie do monitorowania i oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa oraz wczesnego ostrzeganiaWypróbuj bezpłatnie

Modele predykcji bankructwa (analiza dyskryminacyjna)

Dane bilansowe umożliwiają przeprowadzenie oceny zagrożenia upadłością firmy, opartą o zastosowanie analizy dyskryminacyjnej. Modele dyskryminacyjne pozwalają w syntetyczny sposób przedstawić zmiany kondycji finansowej firmy oraz określić zagrożenie upadłością (predykcja), na podstawie interpretacji wyników dla funkcji wielowymiarowej (Z). W modelach dyskryminacyjnych stosuje się zestaw wyselekcjonowanych wskaźników finansowych ilustrujących różne aspekty sytuacji finansowej, które wraz z przypisanymi im współczynnikami dyskryminacyjnymi (wagami), tworzą podstawę dla funkcji (Z) opisującej sytuację przedsiębiorstwa. Wagi współczynników dyskryminacyjnych są ustalane na podstawie analizy dużej liczby podmiotów na drodze porównania „bankrutów” i firm dobrze prosperujących.

 

Należy zaznaczyć, że analiza dyskryminacyjna jest często podstawą oceny kondycji finansowej (i zagrożenia upadłością) podmiotów ubiegających się o pozyskanie kapitału. Najbardziej znanym modelem jest model Altmana (tzw. Z-score), który powstał w ramach analizy dyskryminacyjnej spółek funkcjonujących na rynku amerykańskim. Nie proponujemy jego zastosowania w systemie eanaliza.pl, gdyż zaleca się stosowanie w badaniach modeli opracowanych dla podmiotów funkcjonujących w podobnych warunkach gospodarczych, a więc w tym przypadku – w Polsce. Dla zwiększenia poprawności oceny oraz możliwości zakwalifikowania przedsiębiorstwa do grupy podmiotów zagrożonych upadłością zaleca się zastosowanie równolegle od 3 do 5 różnych modeli dyskryminacyjnych.

W skład grupy modeli predykcji bankructwa dostępnych w systemie eanaliza.pl wchodzi:

Oprócz wymienionych wyżej modeli, ocenę ryzyka bankructwa firmy można przeprowadzić z użyciem wskaźnika Wilcoxa, który umożliwia określenie zdolności przedsiębiorstwa do spłaty już zaciągniętych bądź ew. nowych zobowiązań.

plenpl
Zaloguj się do wersji biznes Zaloguj się do wersji edu Zarejestruj się w wersji biznes Zarejestruj się w wersji edu

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu analizy ruchu na stronie, funkcji społecznościowych oraz narzędzi marketingowych. Kontynuując używanie strony wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystanie.OK