Analizuj swoje finanse i wyprzedź konkurencję!

PRZETESTUJ TERAZ ▶︎

Modele predykcji bankructwa (analiza dyskryminacyjna)

Dane bilansowe umożliwiają przeprowadzenie oceny zagrożenia upadłością firmy, opartą o zastosowanie analizy dyskryminacyjnej. Modele dyskryminacyjne pozwalają w syntetyczny sposób przedstawić zmiany kondycji finansowej firmy oraz określić zagrożenie upadłością (predykcja), na podstawie interpretacji wyników dla funkcji wielowymiarowej (Z). W modelach dyskryminacyjnych stosuje się zestaw wyselekcjonowanych wskaźników finansowych ilustrujących różne aspekty sytuacji finansowej, które wraz z przypisanymi im współczynnikami dyskryminacyjnymi (wagami), tworzą podstawę dla funkcji (Z) opisującej sytuację przedsiębiorstwa. Wagi współczynników dyskryminacyjnych są ustalane na podstawie analizy dużej liczby podmiotów na drodze porównania „bankrutów” i firm dobrze prosperujących.

Należy zaznaczyć, że analiza dyskryminacyjna jest często podstawą oceny kondycji finansowej (i zagrożenia upadłością) podmiotów ubiegających się o pozyskanie kapitału. Najbardziej znanym modelem jest model Altmana (tzw. Z-score), który powstał w ramach analizy dyskryminacyjnej spółek funkcjonujących na rynku amerykańskim. Nie proponujemy jego zastosowania w systemie eanaliza.pl, gdyż zaleca się stosowanie w badaniach modeli opracowanych dla podmiotów funkcjonujących w podobnych warunkach gospodarczych, a więc w tym przypadku – w Polsce. Dla zwiększenia poprawności oceny oraz możliwości zakwalifikowania przedsiębiorstwa do grupy podmiotów zagrożonych upadłością zaleca się zastosowanie równolegle od 3 do 5 różnych modeli dyskryminacyjnych.

W skład grupy modeli predykcji bankructwa dostępnych w systemie eanaliza.pl wchodzi:

Oprócz wymienionych wyżej modeli, ocenę ryzyka bankructwa firmy można przeprowadzić z użyciem wskaźnika Wilcoxa, który umożliwia określenie zdolności przedsiębiorstwa do spłaty już zaciągniętych bądź ew. nowych zobowiązań.

Oceniaj ryzyko bankructwa przedsiębiorstwa

Na podstawie wyników analizy dyskryminacyjnej możesz określić stopień zagrożenia bankructwem.

SPRAWDŹ TERAZ ZA DARMO ▶︎

PL / EN