Kompleksowe oprogramowanie do monitorowania i oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa oraz wczesnego ostrzeganiaWypróbuj bezpłatnie

Zadłużenie i obsługa zadłużenia - Wprowadzenie

Analiza zadłużenia koncentruje się na ocenie struktury kapitałów (pasywów) przedsiębiorstwa. W ocenie tej stosuje się dwie grupy wskaźników: wskaźniki oceny poziomu zadłużenia oraz wskaźniki zdolności do obsługi długu. Wskaźniki oceny poziomu zadłużenia opierają się na analizie struktury kapitałów z uwzględnieniem źródeł tych kapitałów (własne, obce), a także okresu, na jaki zostały one udostępnione (długoterminowe, krótkoterminowe), ewentualnie jako uzupełnienie analizy – z uwzględnieniem kryterium wymagalności (terminowe, przeterminowane).

 

Wskaźniki oceny zdolności do obsługi długu pozwalają natomiast sprawdzić, czy przedsiębiorstwo jest w stanie bez przeszkód regulować zobowiązania z tytułu udostępnionego mu kapitału. W szczególności, bada się zdolność przedsiębiorstwa do spłaty rat kapitałowych i odsetek od zadłużenia.

W skład grupy wskaźników zadłużenia i obsługi zadłużenia wchodzi:

Ocena poziomu zadłużenia:

Ocena zdolności do obsługi długu:

plenpl
Zaloguj się do wersji biznes Zaloguj się do wersji edu Zarejestruj się w wersji biznes Zarejestruj się w wersji edu

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu analizy ruchu na stronie, funkcji społecznościowych oraz narzędzi marketingowych. Kontynuując używanie strony wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystanie.OK