Kompleksowe oprogramowanie do monitorowania i oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa oraz wczesnego ostrzeganiaWypróbuj bezpłatnie

Import danych z plików

System jest przygotowany do zautomatyzowanego tworzenia analiz finansowych. Import danych z plików generowanych przez systemy księgowe w sposób znaczący przyspiesza i ułatwia tworzenie analizy finansowej, zmniejszając jednocześnie ryzyko powstawania błędów związanych z ręcznym wprowadzaniem danych.

System umożliwia również tworzenie analiz finansowych na podstawie danych zgromadzonych w eKRS w postaci rocznego sprawozdania finansowego.

Formaty importowanych plików:

  • *.pdf – pliki bilansu oraz rachunku zysków i strat generowane przez systemy księgowe 360 Księgowość, Symfonia lub Comarch Optima.
    Dokumenty nie mogą być skanowane ! Import plików z formatu *.pdf polega na przetworzeniu obrazu na format liczbowy. Aby uniknąć błędów podczas wczytywania danych, ważne jest, aby pliki importowane do systemu eanaliza.pl były generowane przez systemy księgowe, a nie były skanowanymi dokumentami. Skanowanie dokumentów w sposób znaczący zmienia format graficzny pliku w odniesieniu do wzorców jakimi są pliki generowane przez systemy księgowe.
  • *.xls(x) – pliki bilansu oraz rachunku zysków i strat wygenerowane z systemów księgowych 360 Księgowość, Symfonia lub Comarch Optima.
  • *.xls(x) – pliki bilansu oraz rachunku zysków i strat sporządzone z wykorzystaniem szablonów importu danych dostępnych w systemie eanaliza.pl.
  • *.xml – plik zawierający bilans oraz rachunek zysków i strat wygenerowany z przeglądarki dokumentów finansowych znajdującej się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach systemu eKRS.
plenpl
Zaloguj się do wersji biznes Zaloguj się do wersji edu Zarejestruj się w wersji biznes Zarejestruj się w wersji edu

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu analizy ruchu na stronie, funkcji społecznościowych oraz narzędzi marketingowych. Kontynuując używanie strony wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystanie.OK