Wybierz pakiet odpowiadający Twoim potrzebom i zarejestruj konto

Firma

Rozwiązanie dla przedsiębiorców prowadzących własną działalność gospodarczą/firmę

19,00 zł netto

23,37 zł brutto
za pakiet 4 analiz

 • Liczba użytkowników: 1
  • Liczba użytkowników, którym można przypisać uprawnienia dostępu do konta. Jeżeli konto zostało stworzone z wykorzystaniem adresu email z domeny firmowej, wtedy można tworzyć nielimitowaną liczbę użytkowników w ramach tej domeny.
 • Liczba analiz: 4
  • Domyślna liczba analiz finansowych jakie można wykonać w ramach ceny pakietu. Okres, w którym można wykorzystać dostępne analizy nie jest ograniczony.
 • Maksymalna liczba analizowanych okresów: 4
  • W ramach pakietu można tworzyć raporty wielookresowe, zawierające maksymalnie 4 okresy obrachunkowe.
 • Okres archiwizacji danych: 12 miesięcy
  • Okres przez jaki będą przechowywane dane po zaprzestaniu korzystania z systemu.
 • Standing finansowy
  • System pozwala na szybką kontrolę oraz monitoring standingu finansowego, czyli oceny wartości kluczowych wskaźników analitycznych osiąganych przez przedsiębiorstwo.
 • Porównanie do wskaźników branżowych
  • System pozwala porównać wyniki finansowe firmy do wskaźników branżowych. Wskaźniki branżowe prezentowane w systemie eanaliza.pl zostały obliczone na bazie danych finansowych udostępnionych przez Główny Urząd Statystyczny i podlegają stałej aktualizacji.
 • Korekta istniejącej analizy
  • Korekta analizy to funkcjonalność umożliwiająca w prosty oraz szybki sposób dokonanie korekty danych wprowadzonych do systemu.
 • Rozszerzenie analizy o kolejne okresy
  • Analizy finansowe można rozbudować, tworząc raporty wielookresowe. W ten sposób można tworzyć raporty miesięczne, dokładając kolejne wyniki po zamknięciu miesiąca, raporty kwartalne lub wielookresowe raporty z danymi rocznymi.
 • Tworzenie raportów *.pdf
  • Tworzenie własnego zakresu analizy poprzez definiowanie oraz dołączanie wykresów do raportów.
 • Standardowa personalizacja raportów
  • Personalizacja raportów obejmuje umieszczenie danych firmy w raportach analiz wraz z logotypem.

Ekspert

Rozwiązanie dla biur rachunkowych i doradców finansowych świadczących usługi dla klientów zewnętrznych

99,00 zł netto

121,77 zł brutto
miesięcznie

 • Liczba użytkowników: 3
  • Liczba użytkowników, którym można przypisać uprawnienia dostępu do konta. Jeżeli konto zostało stworzone z wykorzystaniem adresu email z domeny firmowej, wtedy można tworzyć nielimitowaną liczbę użytkowników w ramach tej domeny.
 • Liczba analiz: Brak limitu
  • W pakiecie Ekspert, liczba analiz finansowych jakie można wykonać w okresie miesiąca abonamentowego nie jest limitowana.
 • Maksymalna liczba analizowanych okresów: 8
  • W ramach pakietu można tworzyć raporty wielookresowe, zawierające maksymalnie 8 okresów obrachunkowych.
 • Okres archiwizacji danych: 24 miesiące
  • Okres przez jaki będą przechowywane dane po zaprzestaniu korzystania z systemu.
 • Standing finansowy
  • System pozwala na szybką kontrolę oraz monitoring standingu finansowego, czyli oceny wartości kluczowych wskaźników analitycznych osiąganych przez przedsiębiorstwo.
 • Porównanie do wskaźników branżowych
  • System pozwala porównać wyniki finansowe firmy do wskaźników branżowych. Wskaźniki branżowe prezentowane w systemie eanaliza.pl zostały obliczone na bazie danych finansowych udostępnionych przez Główny Urząd Statystyczny i podlegają stałej aktualizacji.
 • Korekta istniejącej analizy
  • Korekta analizy to funkcjonalność umożliwiająca w prosty oraz szybki sposób dokonanie korekty danych wprowadzonych do systemu.
 • Rozszerzenie analizy o kolejne okresy
  • Analizy finansowe można rozbudować, tworząc raporty wielookresowe. W ten sposób można tworzyć raporty miesięczne, dokładając kolejne wyniki po zamknięciu miesiąca, raporty kwartalne lub wielookresowe raporty z danymi rocznymi.
 • Tworzenie raportów *.pdf
  • Tworzenie własnego zakresu analizy poprzez definiowanie i dołączanie do raportów: wykresów, komentarzy, wskaźników dodatkowych oraz własnych.
 • Standardowa personalizacja raportów
  • Personalizacja raportów obejmuje umieszczenie danych firmy w raportach analiz wraz z logotypem.
 • Liczba klientów: 100
  • Liczba klientów, dla których można tworzyć analizy finansowe.
 • Liczba obserwatorów: 200
  • Liczba obserwatorów, którym można przypisać ograniczone uprawnienia dostępu do konta (podgląd analiz i raportów).
 • Tworzenie raportów *.csv i *.xlsx
  • Generowanie raportów analiz finansowych w formacie *.csv i *.xlsx.
 • Rozszerzona personalizacja raportów
  • Personalizacja obejmuje umieszczenie w raportach danych firm (klientów), dla których sporządzane są analizy finansowe wraz z ich logotypami.
 • Dodanie komentarza do analizy
  • Sporządzając raporty można zamieścić swoje uwagi, wnioski oraz rekomendacje dotyczące analizy finansowej dla każdej grupy danych.
 • Dodatkowe wskaźniki finansowe
  • Dodatkowe wskaźniki analityczne stanowią rozszerzenie wybranych grup wskaźników dostępnych w systemie. Pogłębiają ocenę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.
 • Własne wskaźniki finansowe
  • Definiowanie własnych wskaźników oraz dołączanie ich do raportów.
 • Analiza konkurencji [nowość]
  • System umożliwia wybór klientów, których analizy stanowić będą źródło danych do analizy konkurencji własnego przedsiębiorstwa.

Analityk

Rozwiązanie dla analityków finansowych świadczących usługi dla klientów zewnętrznych

199,00 zł netto

244,77 zł brutto
miesięcznie

 • Liczba użytkowników: 3
  • Liczba użytkowników, którym można przypisać uprawnienia dostępu do konta. Jeżeli konto zostało stworzone z wykorzystaniem adresu email z domeny firmowej, wtedy można tworzyć nielimitowaną liczbę użytkowników w ramach tej domeny.
 • Liczba analiz: Brak limitu
  • W pakiecie Ekspert, liczba analiz finansowych jakie można wykonać w okresie miesiąca abonamentowego nie jest limitowana.
 • Maksymalna liczba analizowanych okresów: 8
  • W ramach pakietu można tworzyć raporty wielookresowe, zawierające maksymalnie 8 okresów obrachunkowych.
 • Okres archiwizacji danych: 36 miesięcy
  • Okres przez jaki będą przechowywane dane po zaprzestaniu korzystania z systemu.
 • Standing finansowy
  • System pozwala na szybką kontrolę oraz monitoring standingu finansowego, czyli oceny wartości kluczowych wskaźników analitycznych osiąganych przez przedsiębiorstwo.
 • Porównanie do wskaźników branżowych
  • System pozwala porównać wyniki finansowe firmy do wskaźników branżowych. Wskaźniki branżowe prezentowane w systemie eanaliza.pl zostały obliczone na bazie danych finansowych udostępnionych przez Główny Urząd Statystyczny i podlegają stałej aktualizacji.
 • Korekta istniejącej analizy
  • Korekta analizy to funkcjonalność umożliwiająca w prosty oraz szybki sposób dokonanie korekty danych wprowadzonych do systemu.
 • Rozszerzenie analizy o kolejne okresy
  • Analizy finansowe można rozbudować, tworząc raporty wielookresowe. W ten sposób można tworzyć raporty miesięczne, dokładając kolejne wyniki po zamknięciu miesiąca, raporty kwartalne lub wielookresowe raporty z danymi rocznymi.
 • Tworzenie raportów *.pdf
  • Tworzenie własnego zakresu analizy poprzez definiowanie i dołączanie do raportów: wykresów, komentarzy, wskaźników dodatkowych oraz własnych.
 • Standardowa personalizacja raportów
  • Personalizacja raportów obejmuje umieszczenie danych firmy w raportach analiz wraz z logotypem.
 • Liczba klientów: 500
  • Liczba klientów, dla których można tworzyć analizy finansowe.
 • Liczba obserwatorów: 200
  • Liczba obserwatorów, którym można przypisać ograniczone uprawnienia dostępu do konta (podgląd analiz i raportów).
 • Tworzenie raportów *.csv i *.xlsx
  • Generowanie raportów analiz finansowych w formacie *.csv i *.xlsx.
 • Rozszerzona personalizacja raportów
  • Personalizacja obejmuje umieszczenie w raportach danych firm (klientów), dla których sporządzane są analizy finansowe wraz z ich logotypami.
 • Dodanie komentarza do analizy
  • Sporządzając raporty można zamieścić swoje uwagi, wnioski oraz rekomendacje dotyczące analizy finansowej dla każdej grupy danych.
 • Dodatkowe wskaźniki finansowe
  • Dodatkowe wskaźniki analityczne stanowią rozszerzenie wybranych grup wskaźników dostępnych w systemie. Pogłębiają ocenę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.
 • Własne wskaźniki finansowe
  • Definiowanie własnych wskaźników oraz dołączanie ich do raportów.
 • Analiza konkurencji [nowość]
  • System umożliwia wybór klientów, których analizy stanowić będą źródło danych do analizy konkurencji własnego przedsiębiorstwa.
 • Modele predykcji bankructwa
  • System umożliwia ocenę zagrożenia upadłością firmy na podstawie analizy dyskryminacyjnej opartej na modelach predykcji bankructwa.
 • Model Beneisha
  • System umożliwia ocenę prawdopodobieństwa manipulacji dokumentów finansowych firmy na podstawie analizy modelu Beneisha.
 • Monitorowane wskaźniki
  • System umożliwia określenie zakresu monitorowanych wskaźników na podstawie dostępnych wskaźników podstawowych, dodatkowych oraz własnych.
 • Dane uzupełniające
  • System umożliwia definiowanie dodatkowych danych uzupełniających, na podstawie których możliwe jest tworzenie własnych wskaźników analitycznych.

Jeżeli potrzebujesz zwiększonej funkcjonalności napisz do nas.

PL / EN