Stosowanie analiz finansowych to świadome zarządzanie firmą

PRZETESTUJ TERAZ ▶︎

Wskaźnik rotacji należności w dniach

Sposób obliczania

Wzór na wskaźnik rotacji należności w dniach: należności krótkoterminowe / przychody netto ze sprzedaży * liczba dni w okresie

Opis wskaźnika

Wskaźnik rotacji należności w dniach informuje, przez ile dni gotówka jest zamrożona w należnościach (przez ile dni dokonuje się tzw. cykl inkasa należności). Na poziom wskaźnika ma wpływ polityka kredytowania odbiorców stosowana przez przedsiębiorstwo, jak i rozwiązania przyjęte w danej branży.

System eanaliza.pl obliczy ten wskaźnik oraz porówna go do wartości jakie uzyskuje branża*, w której pracujesz. Sprawdź jak to działa i wykonaj pierwsze analizy bezpłatnie.
* Wartości wskaźników branżowych obliczamy w oparciu o dane GUS.

Interpretacja wskaźnika

  • Przy ocenie zmian wartości wskaźnika w czasie (w ciągu kilku okresów):
    • spadek rotacji należności w dniach ocenia się pozytywnie i interpretuje jako poprawę zarządzania należnościami w przedsiębiorstwie (lepsza ściągalność, lepsza polityka kredytowa), a także poprawę płynności finansowej – gotówka szybciej powraca do przedsiębiorstwa,
    • wydłużanie rotacji należności w dniach ocenia się odpowiednio negatywnie i interpretuje jako pogorszenie zarządzania należnościami w przedsiębiorstwie (gorsza ściągalność, gorsza polityka kredytowa), a także pogorszenie płynności finansowej – gotówka dłużej pozostaje poza przedsiębiorstwem.

Czy wiesz ile dni gotówka firmy jest zamrożona w należnościach?

System eanaliza.pl na podstawie danych zgromadzonych w bilansie i rachunku zysków i strat obliczy wartość wskaźnika rotacji w dniach oraz porówna wartość do branży.

SPRAWDŹ TERAZ ZA DARMO ▶︎

PL / EN