Zarządzaj sprawnie finansami automatyzując analizy finansowe

PRZETESTUJ TERAZ ▶︎

Informacje

Ekran zawiera informacje odnoszące się do wprowadzanych zmian w raporcie, począwszy od jego utworzenia. Rejestrowane są dane takie jak: data aktywności, typ aktywności oraz który z Użytkowników dokonał zmian w raporcie.

Rodzaje rejestrowanej aktywności:

  • Utworzenie analizy,
  • Powstanie błędu,
  • Poprawienie błędu,
  • Zignorowanie błędu,
  • Edycja ustawień wykresu,
  • Dodanie/Usunięcie wskaźnika,
  • Utworzenie komentarza,
  • Edycja komentarza.

Informacje zawarte w tym ekranie ułatwiają śledzenie wprowadzanych zmian oraz kontrolę nad wykonywanymi zmianami. Ułatwiają również pracę wieloosobową nad raportem.

Wyprzedź innych i zautomatyzuj swoje analizy finansowe

Wprowadzając do swojej oferty analizy finansowe i możliwość stałego monitorowania finansów przedsiębiorstw wychodzisz naprzeciw wymaganiom rynku.

SPRAWDŹ TERAZ ZA DARMO ▶︎

PL / EN