Stosowanie analiz finansowych to świadome zarządzanie firmą

PRZETESTUJ TERAZ ▶︎

Wskaźnik rotacji zapasów w dniach

Sposób obliczania

Wzór na wskaźnik rotacji zapasów w dniach, czyli cykl zapasów: zapasy / przychody netto ze sprzedaży * liczba dni w okresie

Opis wskaźnika

Wskaźnik rotacji zapasów w dniach informuje przez ile dni w przybliżeniu gotówka jest zamrożona w zapasach. Innymi słowy, wskaźnik informuje, co ile dni przedsiębiorstwo odnawia stan zapasów. Wartości wskaźnika rotacji zapasów w dniach zależą od stosowanej technologii produkcji (wyznaczającej długość cyklu produkcyjnego) oraz polityki zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie. Wzrost rotacji zapasów w dniach może być przejawem gromadzenia zapasów, co przy osłabieniu popytu (np. przy braku wzrostu sprzedaży) jest zjawiskiem negatywnym.

System eanaliza.pl obliczy ten wskaźnik oraz porówna go do wartości jakie uzyskuje branża*, w której pracujesz. Sprawdź jak to działa i wykonaj pierwsze analizy bezpłatnie.
* Wartości wskaźników branżowych obliczamy w oparciu o dane GUS.

Interpretacja wskaźnika

  • Przy ocenie zmian wartości wskaźnika w czasie (w ciągu kilku okresów):
    • spadek rotacji zapasów w dniach oceniamy pozytywnie i interpretujemy jako poprawę efektywności w zarządzaniu zapasami przedsiębiorstwa – w rezultacie następuje bowiem mniejsze zapotrzebowanie na kapitał, a co za tym idzie poprawa płynności finansowej przedsiębiorstwa, spadek kosztów finansowych i poprawa rentowności,
    • wzrost rotacji zapasów w dniach oceniamy odpowiednio negatywnie i interpretujemy jako pogorszenie efektywności w zarządzaniu zapasami przedsiębiorstwa, w rezultacie następuje bowiem wzrost zapotrzebowania na kapitał, a co za tym idzie pogorszenie płynności finansowej przedsiębiorstwa, wzrost kosztów finansowych i pogorszenie rentowności działania,
    • jeżeli następuje wzrost rotacji zapasów w dniach, a poziom sprzedaży jest stabilny bądź spada, sytuację taką interpretujemy dodatkowo jako możliwy sygnał o gromadzeniu zapasów nadmiernych w przedsiębiorstwie (co należy wnikliwiej zbadać).

Czy wiesz ile dni gotówka firmy jest zamrożona w zapasach?

System eanaliza.pl na podstawie danych finansowych obliczy wartość wskaźnika rotacji w dniach, czyli ile dni gotówka jest zamrożona w zapasach oraz porówna wartość do branży.

SPRAWDŹ TERAZ ZA DARMO ▶︎

PL / EN