Kompleksowe oprogramowanie do monitorowania i oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa oraz wczesnego ostrzeganiaWypróbuj bezpłatnie

Cykl operacyjny w dniach

Sposób obliczania

Opis wskaźnika

W modelowym ujęciu wskaźnik pozwala określić przybliżoną liczbę dni, jaka mija od momentu zakupu zapasów (surowców, materiałów, towarów) niezbędnych do prowadzenia działalności operacyjnej, do momentu wpływu środków z tytułu należności związanych ze sprzedażą zrealizowaną przy wykorzystaniu tych zapasów. Na jego długość ma wpływ rodzaj prowadzonej działalności operacyjnej, polityka zarządzania zapasami (organizacja dostaw zapasów, magazynowanie wyrobów gotowych i towarów; stosowana technologia produkcji oraz polityka kredytu kupieckiego. Długość cyklu operacyjnego ocenia się na tle branży a jego zmiany w czasie analizuje się przez pryzmat zmian długości cykli cząstkowych (cyklu zapasów i cyklu należności).

System eanaliza.pl obliczy ten wskaźnik oraz porówna go do wartości jakie uzyskuje branża*, w której pracujesz. Sprawdź jak to działa i wykonaj pierwsze analizy bezpłatnie.
* Wartości wskaźników branżowych obliczamy w oparciu o dane GUS.

Interpretacja wskaźnika

  • Im krótszy cykl operacyjny, tym wyższa sprawność działania (efektywności) mierzona liczbą zrealizowanych cykli w ciągu danego okresu (np. roku).

  • Pozytywnie oceniamy wyniki zbliżone lub niższe od przeciętnych wyników w branży.

  • Wydłużenie cyklu operacyjnego w kolejnych okresach oceniamy negatywnie, jako sygnał informujący o spadku efektywności zarządzania aktywami obrotowymi w przedsiębiorstwie i poszukujemy przyczyn tej zmiany analizując zmiany długości cyklu zapasów i cyklu należności.

  • Analogicznie, skrócenie cyklu operacyjnego oceniamy pozytywnie jako sygnał świadczący o poprawie efektywności (sprawności) zarządzania aktywami obrotowymi w przedsiębiorstwie.

plenpl
Zaloguj się do wersji biznes Zaloguj się do wersji edu Zarejestruj się w wersji biznes Zarejestruj się w wersji edu

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu analizy ruchu na stronie, funkcji społecznościowych oraz narzędzi marketingowych. Kontynuując używanie strony wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystanie.OK