Kompleksowe oprogramowanie do monitorowania i oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa oraz wczesnego ostrzeganiaWypróbuj bezpłatnie

Wskaźnik rotacji aktywów ogółem

Sposób obliczania

Opis wskaźnika

Wskaźnik uzupełnia ocenę sprawności (efektywności) działania, z punktu widzenia zarządzania aktywami przedsiębiorstwa. Informuje o zdolności majątku przedsiębiorstwa do generowania przychodów ze sprzedaży. Wskazuje także na liczbę cykli realizowanych w ciągu roku obrotowego, w trakcie których całkowity majątek przedsiębiorstwa przekształcany jest w przychody ze sprzedaży.

System eanaliza.pl obliczy ten wskaźnik oraz porówna go do wartości jakie uzyskuje branża*, w której pracujesz. Sprawdź jak to działa i wykonaj pierwsze analizy bezpłatnie.
* Wartości wskaźników branżowych obliczamy w oparciu o dane GUS.

Interpretacja wskaźnika

  • Im wyższa wartość wskaźnika rotacji aktywów ogółem, tym lepsza efektywność zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa.
  • Przy ocenie zmian wartości wskaźnika w czasie (w ciągu kilku okresów):
    • wzrost wartości wskaźnika jest oceniany pozytywnie (pod warunkiem, że jego wzrost wynika ze wzrostu przychodów ze sprzedaży, a nie spadku wartości aktywów),
    • spadek wartości wskaźnika odpowiednio jest oceniany negatywnie.
plenpl
Zaloguj się do wersji biznes Zaloguj się do wersji edu Zarejestruj się w wersji biznes Zarejestruj się w wersji edu

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu analizy ruchu na stronie, funkcji społecznościowych oraz narzędzi marketingowych. Kontynuując używanie strony wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystanie.OK