Stosowanie analiz finansowych to świadome zarządzanie firmą

PRZETESTUJ TERAZ ▶︎

Wskaźnik poziomu kosztów finansowych

Sposób obliczania

Wzór na wskaźnik poziomu kosztów finansowych: koszty finansowe / przychody netto ze sprzedaży

Opis wskaźnika

Wskaźnik informuje o udziale kosztów finansowych w przychodach ze sprzedaży, a zatem wskazuje na to, jaka część przychodów ze sprzedaży przeznaczona jest na pokrycie kosztów finansowych (głównie odsetek).

System eanaliza.pl obliczy ten wskaźnik oraz porówna go do wartości jakie uzyskuje branża*, w której pracujesz. Sprawdź jak to działa i wykonaj pierwsze analizy bezpłatnie.
* Wartości wskaźników branżowych obliczamy w oparciu o dane GUS.

Interpretacja wskaźnika

  • Wartość wskaźnika poziomu kosztów finansowych zależy od wielkości zadłużenia oraz wysokości stopy procentowej kredytu. Wysokie poziomy tego wskaźnika sugerują zbyt wysokie obciążenie przychodów ze sprzedaży kosztami finansowymi.
  • Przy ocenie zmian wartości wskaźnika w czasie (w ciągu kilku okresów):
    • wzrost wskaźnika oceniamy negatywnie i interpretujemy jako zwiększone obciążenie przychodów ze sprzedaży kosztami finansowymi,
    • spadek wartości wskaźnika oceniamy pozytywnie i interpretujemy jako ograniczone obciążenie przychodów ze sprzedaży kosztami finansowymi.

Czy zarządzasz kosztami finansowymi w firmie?

System eanaliza.pl na podstawie dokumentów finansowych wyliczy wskaźnik poziomu kosztów finansowych i porówna ten wskaźnik do branży.

SPRAWDŹ TERAZ ZA DARMO ▶︎

PL / EN