Kompleksowe oprogramowanie do monitorowania i oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa oraz wczesnego ostrzeganiaWypróbuj bezpłatnie

Wskaźnik poziomu kosztów finansowych

Sposób obliczania

Opis wskaźnika

Wskaźnik informuje o udziale kosztów finansowych w przychodach ze sprzedaży, a zatem wskazuje na to, jaka część przychodów ze sprzedaży przeznaczona jest na pokrycie kosztów finansowych (głównie odsetek).

System eanaliza.pl obliczy ten wskaźnik oraz porówna go do wartości jakie uzyskuje branża*, w której pracujesz. Sprawdź jak to działa i wykonaj pierwsze analizy bezpłatnie.
* Wartości wskaźników branżowych obliczamy w oparciu o dane GUS.

Interpretacja wskaźnika

  • Wartość wskaźnika poziomu kosztów finansowych zależy od wielkości zadłużenia oraz wysokości stopy procentowej kredytu. Wysokie poziomy tego wskaźnika sugerują zbyt wysokie obciążenie przychodów ze sprzedaży kosztami finansowymi.

  • Przy ocenie zmian wartości wskaźnika w czasie (w ciągu kilku okresów):

      • wzrost wskaźnika oceniamy negatywnie i interpretujemy jako zwiększone obciążenie przychodów ze sprzedaży kosztami finansowymi,

      • spadek wartości wskaźnika oceniamy pozytywnie i interpretujemy jako ograniczone obciążenie przychodów ze sprzedaży kosztami finansowymi.

plenpl
Zaloguj się do wersji biznes Zaloguj się do wersji edu Zarejestruj się w wersji biznes Zarejestruj się w wersji edu

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu analizy ruchu na stronie, funkcji społecznościowych oraz narzędzi marketingowych. Kontynuując używanie strony wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystanie.OK