Kompleksowe oprogramowanie do monitorowania i oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa oraz wczesnego ostrzeganiaWypróbuj bezpłatnie

Wskaźnik zastosowania kapitału własnego

Sposób obliczania

Opis wskaźnika

Wskaźnik ten należy do grupy wskaźników poziomej analizy bilansu. Informuje, w jakim stopniu kapitał własny finansuje aktywa trwałe przedsiębiorstwa. Jest to wskaźnik weryfikujący spełnienie złotej zasady bilansowej, która głosi, że aktywa trwałe – jako długoterminowe składniki majątku, cechujące się niskim stopniem płynności – powinny być finansowane kapitałami własnymi, które stanowią stabilne źródła finansowania, oddane do dyspozycji przedsiębiorstwa na długi okres. Spełnienie złotej zasady bilansowej oznacza dobrą kondycję finansową przedsiębiorstwa (w aspekcie długoterminowej stabilności finansowej i wypłacalności) oraz zdecydowanie wpływa na wysoką ocenę zdolności kredytowej przedsiębiorstwa.

System eanaliza.pl obliczy ten wskaźnik oraz porówna go do wartości jakie uzyskuje branża*, w której pracujesz. Sprawdź jak to działa i wykonaj pierwsze analizy bezpłatnie.
* Wartości wskaźników branżowych obliczamy w oparciu o dane GUS.

Interpretacja wskaźnika

  • Wartości wskaźnika powyżej 1 interpretujemy jako prawidłowe, świadczące o zachowaniu złotej zasady bilansowej i zachowaniu stabilności finansowej.

  • Wartości wskaźnika bliskie 1 interpretujemy jako wysokie ryzyko utraty stabilności finansowej (zachwianie równowagi finansowej).

  • Wartości wskaźnika poniżej 1 interpretujemy jako nieprawidłowe, świadczące o braku zachowania złotej zasady bilansowej i utracie stabilności finansowej.

  • Przy ocenie zmian wartości wskaźnika zastosowania kapitału własnego w czasie (w ciągu kilku okresów):
    • wzrost wskaźnika oceniamy pozytywnie, jako poprawę stabilności finansowej,

    • spadek wskaźnika oceniamy odpowiednio negatywnie, jako pogorszenie stabilności finansowej.

plenpl
Zaloguj się do wersji biznes Zaloguj się do wersji edu Zarejestruj się w wersji biznes Zarejestruj się w wersji edu

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu analizy ruchu na stronie, funkcji społecznościowych oraz narzędzi marketingowych. Kontynuując używanie strony wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystanie.OK