Stosowanie analiz finansowych to świadome zarządzanie firmą

PRZETESTUJ TERAZ ▶︎

Błędy i uwagi

Ekran zawiera błędy oraz uwagi odnoszące się do wprowadzonych danych finansowych w postaci bilansu, rachunku zysków i strat oraz danych uzupełniających, mających negatywny wpływ na wartości obliczanych w systemie eanaliza.pl wskaźników.

Tabela błędu zawiera:

  • Tytuł błędu – wskazujący z jakiego rodzaju błędem lub uwagą mamy do czynienia.
  • Okres – wskazanie okresu w którym wystąpił błąd lub uwaga.
  • Nazwa i wartości błędnych danychwskazanie miejsca w bilansie, RZiS lub danych uzupełniających w którym wystąpił błąd lub uwaga oraz podanie wartości błędnego wpisu.
  • Uwaga - wyjaśniająca rodzaj błędu lub błędnego wpisu w danych wejściowych.
  • Wpływ na obliczenia – informacja, na które obliczenia zawarte w systemie eanaliza.pl błąd lub uwaga wpływa negatywnie.
  • Wskazówka – informacja na temat sposobu usunięcia błędu lub uwagi.

OPERACJE:

  • Popraw - opcja umożliwiająca usunięcie błędu lub uwagi poprzez jego korektę z poziomu systemu eanaliza.pl.
  • Ignoruj - operacja używana w przypadku, gdy Użytkownik podejmuje decyzję o pozostawieniu błędu lub uwagi bez korekty.
  • Pobierz raport błędów - możliwość pobrania raportu w formacie *.pdf.

Nie wszystkie błędy można skorygować z poziomu systemu eanaliza.pl. W takich przypadkach, Użytkownik powinien dokonać korekty danych w swoim systemie księgowym, wygenerować poprawny bilans wraz z rachunkiem zysków i strat oraz przeprowadzić analizę ponownie, importując do systemu eanaliza.pl poprawne dane. W przypadku uwag, system podpowiada i wskazuje miejsca w których znajduje się nieprawidłowość, która niekoniecznie musi stanowić błąd w zapisie danych wejściowych. Takie uwagi należy sprawdzić, a następnie dokonać korekty lub zignorować uwagę.

Wyprzedź innych i zautomatyzuj swoje analizy finansowe

Wprowadzając do swojej oferty analizy finansowe i możliwość stałego monitorowania finansów przedsiębiorstw wychodzisz naprzeciw wymaganiom rynku.

SPRAWDŹ TERAZ ZA DARMO ▶︎

PL / EN