Kompleksowe oprogramowanie do monitorowania i oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa oraz wczesnego ostrzeganiaWypróbuj bezpłatnie

Błędy i uwagi

Ekran zawiera błędy oraz uwagi odnoszące się do wprowadzonych danych finansowych w postaci bilansu, rachunku zysków i strat oraz danych uzupełniających, mających negatywny wpływ na wartości obliczanych w systemie eanaliza.pl wskaźników.

Tabela błędu zawiera:

 • Tytuł błędu – wskazujący z jakiego rodzaju błędem lub uwagą mamy do czynienia.

 • Okres – wskazanie okresu w którym wystąpił błąd lub uwaga.

 • Nazwa i wartości błędnych danych – wskazanie miejsca w bilansie, RZiS lub danych uzupełniających w którym wystąpił błąd lub uwaga oraz podanie wartości błędnego wpisu.

 • Uwaga - wyjaśniająca rodzaj błędu lub błędnego wpisu w danych wejściowych.

 • Wpływ na obliczenia – informacja, na które obliczenia zawarte w systemie eanaliza.pl błąd lub uwaga wpływa negatywnie.

 • Wskazówka – informacja na temat sposobu usunięcia błędu lub uwagi.

Operacje:

 • Popraw - opcja umożliwiająca usunięcie błędu lub uwagi poprzez jego korektę z poziomu systemu eanaliza.pl.

   

 • Ignoruj - operacja używana w przypadku, gdy Użytkownik podejmuje decyzję o pozostawieniu błędu lub uwagi bez korekty.

   

 • Pobierz raport błędów - możliwość pobrania raportu w formacie *.pdf.

 

Nie wszystkie błędy można skorygować z poziomu systemu eanaliza.pl. W takich przypadkach, Użytkownik powinien dokonać korekty danych w swoim systemie księgowym, wygenerować poprawny bilans wraz z rachunkiem zysków i strat oraz przeprowadzić analizę ponownie, importując do systemu eanaliza.pl poprawne dane. W przypadku uwag, system podpowiada i wskazuje miejsca w których znajduje się nieprawidłowość, która niekoniecznie musi stanowić błąd w zapisie danych wejściowych. Takie uwagi należy sprawdzić, a następnie dokonać korekty lub zignorować uwagę.

plenpl
Zaloguj się do wersji biznes Zaloguj się do wersji edu Zarejestruj się w wersji biznes Zarejestruj się w wersji edu

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu analizy ruchu na stronie, funkcji społecznościowych oraz narzędzi marketingowych. Kontynuując używanie strony wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystanie.OK