Analizuj swoje finanse i wyprzedź konkurencję!

PRZETESTUJ TERAZ ▶︎

Weryfikator RZiS i bilansu

Przeznaczenie narzędzia

Weryfikator RZiS i bilansu to narzędzie informatyczne, które umożliwia sprawdzenie poprawności danych zgromadzonych w następujących dokumentach: rachunku zysków i strat oraz bilansie. Weryfikator sprawdza prawidłowość struktury wymienionych dokumentów finansowych przedsiębiorstwa.

Poprawnie sporządzone dokumenty finansowe mogą posłużyć do opracowania analizy finansowej firmy przy wykorzystaniu systemu eanaliza.pl. Analiza finansowa zawiera ocenę ogólną w postaci standingu finansowego oraz ocenę sytuacji przedsiębiorstwa w zakresie: płynności finansowej, zadłużenia i obsługi długu, sprawności działania, rentowności oraz ogólnej sytuacji majątkowo-kapitałowej.

 

Formaty importowanych plików:

*.pdf- pliki bilansu oraz rachunku zysków i strat w wersji porównawczej generowane przez systemy księgowe Symfonia lub Comarch Optima.
Dokumenty nie mogą być skanowane!
Import plików z formatu *.pdf polega na przetworzeniu obrazu na format liczbowy. Aby uniknąć błędów podczas wczytywania danych, ważne jest, aby pliki importowane do systemu eanaliza.pl były generowane przez systemy księgowe, a nie były skanowanymi dokumentami. Skanowanie dokumentów w sposób znaczący zmienia format graficzny pliku w odniesieniu do wzorców jakimi są pliki generowane przez systemy księgowe.
*.xls(x)- pliki bilansu oraz rachunku zysków i strat w wersji porównawczej wygenerowane z systemów księgowych Symfonia lub Comarch Optima.
*.xls(x)- pliki bilansu oraz rachunku zysków i strat sporządzone z wykorzystaniem szablonów importu danych dostępnych w systemie eanaliza.pl.

 

 

Czy opracowane dokumenty finansowe są poprawne?

Dzięki narzędziu weryfikatora rachunku zysków i strat oraz bilansu sprawdzisz, czy zgromadzone dane w sprawozdaniach finansowych są poprawne.

SPRAWDŹ TERAZ ZA DARMO ▶︎

PL / EN