Upewnij się, że jesteś liderem swojej branży

PRZETESTUJ TERAZ ▶︎

Wskaźnik rentowności operacyjnej aktywów

Sposób obliczania

Wzór na wskaźnik rentowności operacyjnej aktywów: zysk z działalności operacyjnej / aktywa ogółem * 100%

Opis wskaźnika

Jest to wskaźnik uzupełniający ocenę rentowności aktywów, obliczany na poziomie zysku z działalności operacyjnej.

System eanaliza.pl obliczy ten wskaźnik oraz porówna go do wartości jakie uzyskuje branża*, w której pracujesz. Sprawdź jak to działa i wykonaj pierwsze analizy bezpłatnie.
* Wartości wskaźników branżowych obliczamy w oparciu o dane GUS.

Interpretacja wskaźnika

  • Im wyższa wartość wskaźnika, tym wyższa rentowność aktywów przedsiębiorstwa.
  • Zastosowanie w decyzjach zarządczych: poziom tego wskaźnika wyznacza maksymalny dopuszczalny poziom oprocentowania zobowiązań przedsiębiorstwa, przy którym możliwe jest osiągnięcie pozytywnego efektu dźwigni finansowej. Zaciąganie zobowiązań oprocentowanych na poziomie przekraczającym wartość analizowanego wskaźnika prowadzi do występowania negatywnego efektu dźwigni finansowej („maczuga finansowa”).
  • Przy ocenie zmian wartości wskaźnika w czasie (w ciągu kilku okresów):
    • pozytywnie oceniany jest wzrost wartości wskaźnika wynikający ze wzrostu wartości zysku z działalności operacyjnej,
    • negatywnie oceniany jest spadek wartości wskaźnika świadczący o pogorszeniu rentowności operacyjnej majątku przedsiębiorstwa.

Czy wiesz jak obliczyć wskaźnik rentowności operacyjnej aktywów?

System eanaliza.pl na podstawie sprawozdań finansowych obliczy wartość wskaźnika i porówna go do branży.

SPRAWDŹ TERAZ ZA DARMO ▶︎

PL / EN