Kompleksowe oprogramowanie do monitorowania i oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa oraz wczesnego ostrzeganiaWypróbuj bezpłatnie

Wskaźnik rentowności operacyjnej aktywów

Sposób obliczania

Opis wskaźnika

Jest to wskaźnik uzupełniający ocenę rentowności aktywów, obliczany na poziomie zysku z działalności operacyjnej.

System eanaliza.pl obliczy ten wskaźnik oraz porówna go do wartości jakie uzyskuje branża*, w której pracujesz. Sprawdź jak to działa i wykonaj pierwsze analizy bezpłatnie.
* Wartości wskaźników branżowych obliczamy w oparciu o dane GUS.

Interpretacja wskaźnika

  • Im wyższa wartość wskaźnika, tym wyższa rentowność aktywów przedsiębiorstwa.

  • Zastosowanie w decyzjach zarządczych: poziom tego wskaźnika wyznacza maksymalny dopuszczalny poziom oprocentowania zobowiązań przedsiębiorstwa, przy którym możliwe jest osiągnięcie pozytywnego efektu dźwigni finansowej. Zaciąganie zobowiązań oprocentowanych na poziomie przekraczającym wartość analizowanego wskaźnika prowadzi do występowania negatywnego efektu dźwigni finansowej („maczuga finansowa”).

  • Przy ocenie zmian wartości wskaźnika w czasie (w ciągu kilku okresów)

    • pozytywnie oceniany jest wzrost wartości wskaźnika wynikający ze wzrostu wartości zysku z działalności operacyjnej,

    • negatywnie oceniany jest spadek wartości wskaźnika świadczący o pogorszeniu rentowności operacyjnej majątku przedsiębiorstwa.

plenpl
Zaloguj się do wersji biznes Zaloguj się do wersji edu Zarejestruj się w wersji biznes Zarejestruj się w wersji edu

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu analizy ruchu na stronie, funkcji społecznościowych oraz narzędzi marketingowych. Kontynuując używanie strony wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystanie.OK