Zarządzaj sprawnie finansami automatyzując analizy finansowe

PRZETESTUJ TERAZ ▶︎

Wskaźnik rotacji rzeczowych aktywów trwałych

Sposób obliczania

Wzór na wskaźnik rotacji rzeczowych aktywów trwałych: przychody netto ze sprzedaży / rzeczowe aktywa trwałe

Opis wskaźnika

Wskaźnik rotacji rzeczowych aktywów trwałych określa efektywność zarządzania tymi aktywami w przedsiębiorstwie. Wysokie wartości wskaźnika oznaczają, że pieniądz zaangażowany w rzeczowe aktywa trwałe generuje wysokie stany przychodów ze sprzedaży. Przy ocenie wskaźnika należy jednak zachować ostrożność – wysokie jego wartości mogą bowiem być skutkiem niskiego poziomu aktywów rzeczowych, które są zużyte i zamortyzowane w znacznym stopniu (dlatego przy ocenie wskaźnika należy spojrzeć na wartości wskaźnika zużycia aktywów trwałych).

System eanaliza.pl obliczy ten wskaźnik oraz porówna go do wartości jakie uzyskuje branża*, w której pracujesz. Sprawdź jak to działa i wykonaj pierwsze analizy bezpłatnie.
* Wartości wskaźników branżowych obliczamy w oparciu o dane GUS.

Interpretacja wskaźnika

  • Przy ocenie zmian wartości wskaźnika w czasie (w ciągu kilku okresów):
    • wzrost wartości wskaźnika interpretujemy jako poprawę wykorzystania rzeczowych składników majątku przedsiębiorstwa (pod warunkiem, że wzrost ten nie wynika wyłącznie z rosnącego zużycia rzeczowych aktywów trwałych),
    • spadek wartości wskaźnika interpretujemy odpowiednio jako pogorszenie wykorzystania rzeczowych składników majątku, co ocenia się negatywnie.

Czy efektywnie zarządzasz majątkiem przedsiębiorstwa?

Oceń sprawność zarządzania aktywami trwałymi firmy wykorzystując system eanaliza.pl i porównaj otrzymane wyniki do branży.

SPRAWDŹ TERAZ ZA DARMO ▶︎

PL / EN