Stosując analizy finansowe lepiej poprowadzisz swoją firmę

PRZETESTUJ TERAZ ▶︎

Wskaźnik płynności gotówkowej skorygowany

Sposób obliczania

Wzór na wskaźnik płynności gotówkowej skorygowany: inwestycje krótkoterminowe / (zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania krótkoterminowe powyżej 12 m-cy + bieżąca rata kredytu)

Interpretacja wskaźnika

  • Interpretacja jak w przypadku wskaźnika płynności gotówkowej klasycznego (płynność I stopnia) pamiętając, że dla wskaźnika płynności gotówkowej skorygowanego uwzględniamy wartości zobowiązań krótkoterminowych.

System eanaliza.pl obliczy ten wskaźnik dla Ciebie. Sprawdź jak to działa i wykonaj pierwsze analizy bezpłatnie.

Chcesz sprawdzić płynność finansową firmy?

Obliczymy wskaźniki płynności finansowej w oparciu o dane zgromadzone w bilansie i rachunku zysków i strat.

SPRAWDŹ TERAZ ZA DARMO ▶︎

PL / EN