Zarządzaj sprawnie finansami automatyzując analizy finansowe

PRZETESTUJ TERAZ ▶︎

Praca wieloosobowa

System umożliwia pracę wieloosobową w ramach konta. Właściciel konta może definiować uprawnienia dostępu do analiz dla współpracowników, udziałowców, akcjonariuszy, partnerów lub klientów. Uprawnienia można definiować w dowolnym czasie oraz dla wybranego zakresu danych. Poziom dostępu w ramach konta może być zróżnicowany, zależnie od otrzymanych uprawnień.

Liczbę możliwych do zdefiniowania Użytkowników ogranicza wybrany pakiet usługi. Jeżeli konto zostało stworzone z wykorzystaniem adresu email z domeną firmową, wtedy dla powyższej domeny można tworzyć nielimitowaną liczbę użytkowników. Wszyscy nielimitowani użytkownicy muszą posiadać adresy mailowe z domeny firmowej. Funkcjonalność nie jest aktywna w przypadku stosowania domen globalnych.

Praca wieloosobowa w ramach konta jest szczególnie istotna dla biur księgowych i doradców finansowych, którzy mogą zespołowo analizować dane oraz udostępniać online wyniki swojej pracy Klientom.

Wyprzedź innych i zautomatyzuj swoje analizy finansowe

Wprowadzając do swojej oferty analizy finansowe i możliwość stałego monitorowania finansów przedsiębiorstw wychodzisz naprzeciw wymaganiom rynku.

SPRAWDŹ TERAZ ZA DARMO ▶︎

PL / EN