Zarządzaj sprawnie finansami automatyzując analizy finansowe

PRZETESTUJ TERAZ ▶︎

Wskaźnik poziomu kapitału obrotowego netto

Sposób obliczania

Wzór na wskaźnik poziomu kapitału obrotowego netto: aktywa obrotowe ogółem - zobowiązania krótkoterminowe

Opis wskaźnika

Wskaźnik uzupełnia ocenę płynności finansowej przedsiębiorstwa w ujęciu statycznym. Informuje o poziomie kapitału stałego (tworzonego przez kapitał własny oraz zobowiązania długoterminowe) zaangażowanego w finansowanie aktywów obrotowych. Mogą wystąpić trzy poziomy kapitału obrotowego netto (KON):

  • dodatni kapitał obrotowy netto, czyli KON > 0, co ma miejsce, gdy aktywa obrotowe > zobowiązania krótkoterminowe
  • zerowy kapitał obrotowy netto, czyli KON = 0, co ma miejsce, gdy aktywa obrotowe = zobowiązania krótkoterminowe
  • ujemny kapitał obrotowy netto, czyli KON < 0, co ma miejsce, gdy aktywa obrotowe < zobowiązania krótkoterminowe

System eanaliza.pl obliczy ten wskaźnik dla Ciebie. Sprawdź jak to działa i wykonaj pierwsze analizy bezpłatnie.

Interpretacja wskaźnika

  • Dla wskaźnika poziomu kapitału obrotowego netto nie ma wartości wzorcowych, jednak z perspektywy analizy płynności finansowej negatywnie ocenia się wartości KON bliskie zeru bądź ujemne (za wyjątkiem branży handlowej).

UWAGA! Jeżeli KON jest dodatni, analizę uzupełnić należy o ocenę wskaźnika udziału kapitału obrotowego netto w finansowaniu aktywów obrotowych

Czy wiesz jak obliczyć wartość poziomu kapitału obrotowego netto (KON)?

Sprawdź jak system eanaliza.pl obliczy wartość KON i przedstawi ją graficznie.

SPRAWDŹ TERAZ ZA DARMO ▶︎

PL / EN