Kompleksowe oprogramowanie do monitorowania i oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa oraz wczesnego ostrzeganiaWypróbuj bezpłatnie

Wskaźnik poziomu kapitału obrotowego netto

Sposób obliczania

Interpretacja wskaźnika

Wskaźnik uzupełnia ocenę płynności finansowej przedsiębiorstwa w ujęciu statycznym. Informuje o poziomie kapitału stałego (tworzonego przez kapitał własny oraz zobowiązania długoterminowe) zaangażowanego w finansowanie aktywów obrotowych. Mogą wystąpić trzy poziomy kapitału obrotowego netto (KON):

  • dodatni kapitał obrotowy netto, czyli KON > 0, co ma miejsce, gdy aktywa obrotowe > zobowiązania krótkoterminowe

  • zerowy kapitał obrotowy netto, czyli KON = 0, co ma miejsce, gdy aktywa obrotowe = zobowiązania krótkoterminowe

  • ujemny kapitał obrotowy netto, czyli KON < 0, co ma miejsce, gdy aktywa obrotowe < zobowiązania krótkoterminowe

System eanaliza.pl obliczy ten wskaźnik dla Ciebie. Sprawdź jak to działa i wykonaj pierwsze analizy bezpłatnie.

UWAGA! Jeżeli KON jest dodatni, analizę uzupełnić należy o ocenę wskaźnika udziału kapitału obrotowego netto w finansowaniu aktywów obrotowych

plenpl
Zaloguj się do wersji biznes Zaloguj się do wersji edu Zarejestruj się w wersji biznes Zarejestruj się w wersji edu

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu analizy ruchu na stronie, funkcji społecznościowych oraz narzędzi marketingowych. Kontynuując używanie strony wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystanie.OK