Sprawdź z nami jak wypadasz na tle branży

PRZETESTUJ TERAZ ▶︎

Wskaźnik płynności szybkiej skorygowany

Sposób obliczania

Wzór na wskaźnik płynności szybkiej skorygowany: (aktywa obrotowe ogółem - zapasy - rozliczenia międzyokresowe - należności powyżej 12 m-cy - należności dochodzone w drodze sądowej) / (zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania krótkoterminowe powyżej 12 m-cy + bieżąca rata kredytu)

Interpretacja wskaźnika

  • Interpretacja jak w przypadku wskaźnika płynności szybkiej klasycznej pamiętając, że dla wskaźnika płynności szybkiej skorygowanego została uszczegółowiona wartość aktywów płynnych oraz wysokość zobowiązań krótkoterminowych.

System eanaliza.pl obliczy ten wskaźnik dla Ciebie. Sprawdź jak to działa i wykonaj pierwsze analizy bezpłatnie.

Wyprzedź innych i sprawdź płynność finansową.

Sprawdzaj płynność finansową w oparciu o dane zgromadzone w bilansie i rachunku zysków i strat.

SPRAWDŹ TERAZ ZA DARMO ▶︎

PL / EN