Kompleksowe oprogramowanie do monitorowania i oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa oraz wczesnego ostrzeganiaWypróbuj bezpłatnie

Wskaźnik rotacji wartości niematerialnych i prawnych

Sposób obliczania

Opis wskaźnika

Wskaźnik uzupełniający do wskaźnika rotacji rzeczowych aktywów trwałych. Informuje o efektywności wykorzystania wartości niematerialnych i prawnych w przedsiębiorstwie.

System eanaliza.pl obliczy ten wskaźnik oraz porówna go do wartości jakie uzyskuje branża*, w której pracujesz. Sprawdź jak to działa i wykonaj pierwsze analizy bezpłatnie.
* Wartości wskaźników branżowych obliczamy w oparciu o dane GUS.

Interpretacja wskaźnika

  • Wysokie wartości oznaczają, że środki finansowe zaangażowane w te aktywa generują wysokie wartości przychodów ze sprzedaży.

  • Przy ocenie zmian wartości wskaźnika w czasie (w ciągu kilku okresów):
    • wzrost wskaźnika interpretujemy jako poprawę efektywności wykorzystania wartości niematerialnych i prawnych, co ocenia się pozytywnie (pod warunkiem, że wzrost ten wynika ze wzrostu przychodów ze sprzedaży, a nie ze spadku wartości niematerialnych i prawnych),

    • spadek wskaźnika interpretujemy odpowiednio jako pogorszenie wykorzystania wartości niematerialnych i prawnych, co ocenia się negatywnie.

plenpl
Zaloguj się do wersji biznes Zaloguj się do wersji edu Zarejestruj się w wersji biznes Zarejestruj się w wersji edu

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu analizy ruchu na stronie, funkcji społecznościowych oraz narzędzi marketingowych. Kontynuując używanie strony wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystanie.OK