Stosowanie analiz finansowych to świadome zarządzanie firmą

PRZETESTUJ TERAZ ▶︎

Wskaźnik rotacji wartości niematerialnych i prawnych

Sposób obliczania

Wzór na wskaźnik rotacji wartości niematerialnych i prawnych: przychody netto ze sprzedaży / wartości niematerialne i prawne

Opis wskaźnika

Wskaźnik uzupełniający do wskaźnika rotacji rzeczowych aktywów trwałych. Informuje o efektywności wykorzystania wartości niematerialnych i prawnych w przedsiębiorstwie.

System eanaliza.pl obliczy ten wskaźnik oraz porówna go do wartości jakie uzyskuje branża*, w której pracujesz. Sprawdź jak to działa i wykonaj pierwsze analizy bezpłatnie.
* Wartości wskaźników branżowych obliczamy w oparciu o dane GUS.

Interpretacja wskaźnika

  • Wysokie wartości oznaczają, że środki finansowe zaangażowane w te aktywa generują wysokie wartości przychodów ze sprzedaży.
  • Przy ocenie zmian wartości wskaźnika w czasie (w ciągu kilku okresów):
    • wzrost wskaźnika interpretujemy jako poprawę efektywności wykorzystania wartości niematerialnych i prawnych, co ocenia się pozytywnie (pod warunkiem, że wzrost ten wynika ze wzrostu przychodów ze sprzedaży, a nie ze spadku wartości niematerialnych i prawnych),
    • spadek wskaźnika interpretujemy odpowiednio jako pogorszenie wykorzystania wartości niematerialnych i prawnych, co ocenia się negatywnie.

Czy firma efektywnie wykorzystuje posiadane wartości niematerialne i prawne?

Oceń sprawność zarządzania składowymi aktywów - wartościami niematerialnymi i prawnymi wykorzystując system eanaliza.pl, a otrzymane wyniki będą porównane do branży.

SPRAWDŹ TERAZ ZA DARMO ▶︎

PL / EN