Upewnij się, że jesteś liderem swojej branży

PRZETESTUJ TERAZ ▶︎

Ustawienia wzorców

Ustawienia wyglądu analizy dostępne po rejestracji konta obejmują zdefiniowane wykresy dla poszczególnych danych oraz wszystkie wskaźniki podstawowe dostępne w systemie.

Ustawienia wzorców wyglądu to funkcjonalność umożliwiająca dostosowanie systemu do własnych, indywidualnych potrzeb.

Personalizacja analizy obejmuje:

  • Ustawienia wykresów – możliwość tworzenia nowych wykresów dla wybranych grup danych lub korekty wykresów istniejących. Można definiować serię danych (maksymalnie 3 serie), nazwę wykresu, typ wykresu oraz umieszczenie etykiet danych na wykresie. Wybór opcji 'Dołącz do raportu' umożliwia uwzględnienie wykresu w raporcie pdf. Jeżeli opcja ta nie zostanie wybrana, wykres będzie dostępny w systemie, ale nie będzie załączany do raportu.
  • Zakres danych – możliwość dołączenia do analizy dodatkowych lub własnych wskaźników. Dołączone do analizy wskaźniki mogą być uwzględniane na wykresach.

Jeżeli zmiany zostaną zapisane jako wzorzec, każdy kolejny raport będzie zgodny z ustalonym wzorcem.

Wyprzedź innych i zautomatyzuj swoje analizy finansowe

Wprowadzając do swojej oferty analizy finansowe i możliwość stałego monitorowania finansów przedsiębiorstw wychodzisz naprzeciw wymaganiom rynku.

SPRAWDŹ TERAZ ZA DARMO ▶︎

PL / EN