Sprawdź jak radzą sobie konkurenci z Twojej branży

PRZETESTUJ TERAZ ▶︎

Kontrola błędów

Dla każdej analizy system weryfikuje poprawność wprowadzonych/importowanych danych zawartych w bilansie, rachunku zysków i strat oraz w informacjach uzupełniających. Funkcjonalność ta pozwala uniknąć błędów mających negatywny wpływ na wartości obliczanych w systemie wskaźników.

W przypadku wykrycia nieprawidłowości, generowane jest zestawienie tabelaryczne błędów i uwag zawierające:

  • Tytuł błędu – wskazuje z jakiego rodzaju błędem lub uwagą mamy do czynienia,
  • Okres – wskazanie okresu, w którym wystąpił błąd lub uwaga,
  • Nazwa i wartości błędnych danych – wskazanie miejsca, w którym wystąpił błąd lub uwaga oraz podanie wartości błędnego wpisu,
  • Uwaga – wyjaśnienie rodzaj błędu lub błędnego wpisu w danych wejściowych,
  • Wpływ na obliczenia – informacja, na które obliczenia zawarte w systemie błąd lub uwaga wpływa negatywnie,
  • Wskazówka – informacja na temat sposobu usunięcia błędu lub uwagi.

Nie wszystkie błędy można skorygować z poziomu systemu. W takich przypadkach, Użytkownik powinien dokonać korekty danych w swoim systemie księgowym, wygenerować poprawny bilans wraz z rachunkiem zysków i strat oraz przeprowadzić analizę ponownie, importując do systemu poprawne dane.

W przypadku uwag, system podpowiada i wskazuje nieprawidłowości, które niekoniecznie muszą stanowić błąd w zapisie danych wejściowych. Takie uwagi należy sprawdzić, a następnie dokonać korekty lub zignorować uwagę.

Wyprzedź innych i zautomatyzuj swoje analizy finansowe

Wprowadzając do swojej oferty analizy finansowe i możliwość stałego monitorowania finansów przedsiębiorstw wychodzisz naprzeciw wymaganiom rynku.

SPRAWDŹ TERAZ ZA DARMO ▶︎

PL / EN