Porównaj wyniki Twojej firmy do branży, w której działasz

PRZETESTUJ TERAZ ▶︎

Wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem

Sposób obliczania

Wzór na wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem: (zysk brutto + odsetki) / odsetki * 100%

Opis wskaźnika

Wskaźnik bada pokrycie odsetek zyskiem brutto, ponieważ odsetki od kredytów są odliczane od podstawy opodatkowania (a więc pomniejszają wolumen zysku przed opodatkowaniem). Suma zysku brutto i odsetek w liczniku wskaźnika pokrycia odsetek zyskiem jest odpowiednikiem maksymalnej kwoty, jaką kredytobiorca może zapłacić z tytułu tych odsetek, nie ponosząc strat. Im wyższe wartości przyjmuje wskaźnik, tym wyższa jest zdolność przedsiębiorstwa do wywiązywania się z zobowiązań odsetkowych (i wyższa jego wiarygodność kredytowa i pojemność zadłużeniowa).

System eanaliza.pl obliczy ten wskaźnik dla Ciebie. Sprawdź jak to działa i wykonaj pierwsze analizy bezpłatnie.

Interpretacja wskaźnika

  • Przy ocenie zmian wartości wskaźnika w czasie (w ciągu kilku okresów):
    • wzrost wartości wskaźnika oceniamy pozytywnie i interpretujemy jako wzrost zdolności przedsiębiorstwa do wywiązywania się ze spłaty zobowiązań odsetkowych,
    • spadek wartości wskaźnika oceniamy odpowiednio negatywnie i interpretujemy jako spadek zdolności przedsiębiorstwa do wywiązywania się ze spłaty zobowiązań odsetkowych.

Czy osiągnięta wartość zysku firmy jest wystarczająca do spłaty odsetek?

System eanaliza.pl obliczy na podstawie bilansu i rachunku zysków i strat, czy wartość osiągniętego zysku brutto pokrywa odsetki.

SPRAWDŹ TERAZ ZA DARMO ▶︎

PL / EN