Kompleksowe oprogramowanie do monitorowania i oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa oraz wczesnego ostrzeganiaWypróbuj bezpłatnie

Wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem

Sposób obliczania

Opis wskaźnika

Wskaźnik bada pokrycie odsetek zyskiem brutto, ponieważ odsetki od kredytów są odliczane od podstawy opodatkowania (a więc pomniejszają wolumen zysku przed opodatkowaniem). Suma zysku brutto i odsetek w liczniku wskaźnika pokrycia odsetek zyskiem jest odpowiednikiem maksymalnej kwoty, jaką kredytobiorca może zapłacić z tytułu tych odsetek, nie ponosząc strat. Im wyższe wartości przyjmuje wskaźnik, tym wyższa jest zdolność przedsiębiorstwa do wywiązywania się z zobowiązań odsetkowych (i wyższa jego wiarygodność kredytowa i pojemność zadłużeniowa).

System eanaliza.pl obliczy ten wskaźnik dla Ciebie. Sprawdź jak to działa i wykonaj pierwsze analizy bezpłatnie.

Interpretacja wskaźnika

  • Przy ocenie zmian wartości wskaźnika w czasie (w ciągu kilku okresów):

      • wzrost wartości wskaźnika oceniamy pozytywnie i interpretujemy jako wzrost zdolności przedsiębiorstwa do wywiązywania się ze spłaty zobowiązań odsetkowych,

      • spadek wartości wskaźnika oceniamy odpowiednio negatywnie i interpretujemy jako spadek zdolności przedsiębiorstwa do wywiązywania się ze spłaty zobowiązań odsetkowych.

plenpl
Zaloguj się do wersji biznes Zaloguj się do wersji edu Zarejestruj się w wersji biznes Zarejestruj się w wersji edu

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu analizy ruchu na stronie, funkcji społecznościowych oraz narzędzi marketingowych. Kontynuując używanie strony wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystanie.OK