Analiza finansowaSystem umożliwia kontrolę finansów własnej firmy, kontrahentów i konkurentów. Porównuje wyniki do danych branżowych lub do wyników konkurencji.Wypróbuj bezpłatnie
Monitorowanie finansówSystem umożliwia kontrolę finansów własnej firmy, kontrahentów i konkurentów. Porównuje wyniki do danych branżowych lub do wyników konkurencji.Wypróbuj bezpłatnie
Wczesne ostrzeganie przed zagrożeniamiSystem umożliwia kontrolę finansów własnej firmy, kontrahentów i konkurentów. Porównuje wyniki do danych branżowych lub do wyników konkurencji.Wypróbuj bezpłatnie
Strona główna

Analiza finansowa

System umożliwia kontrolę finansów własnej firmy, kontrahentów i konkurentów. Porównuje wyniki do danych branżowych lub do wyników konkurencji.

Załóż darmowe konto

Najważniejsze elementy eanalizy

Analiza finansowa

Zakres analizy finansowej, dostępnej w eanaliza.pl obejmuje:

 • analiza rachunku zysków i strat wraz z analizą struktury procentowej oraz dynamiki,
 • analiza bilansu (aktywów oraz pasywów) wraz z analizą struktury procentowej oraz dynamiki,
 • standing finansowy w postaci grupy podstawowych wskaźników finansowych z możliwością szybkiej oceny kondycji przedsiębiorstwa poprzez porównanie do wartości branżowych oraz poprzez punktację poszczególnych wskaźników,
 • pogłębiona analiza finansowa dla następujących grup wskaźników:
  • płynność finansowa,
  • zadłużenie i obsługa długu,
  • sprawność działania (efektywność zarządzania majątkiem),
  • rentowność (sprzedaży, majątku, kapitału własnego),
  • ogólna sytuacja majątkowo-kapitałowa.

Monitoring finansów

System umożliwia rozbudowę analiz o kolejne okresy, tym samym, oprócz analizy pionowej możliwe jest również przeprowadzenie gruntownej analizy poziomej.
Narzędzia służące do szybkiej oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa lub jego kontrahentów to:

 • standing finansowy - umożliwiający porównanie podstawowych wskaźników do branży oraz wykonanie oceny punktowej,
 • monitorowane wskaźniki – zestawienie tabelaryczne oraz graficzne, którego zakres definiuje użytkownik, zgodnie z indywidualnymi potrzebami analitycznymi.

W przypadku konieczności przeprowadzenia analizy pogłębionej, użytkownik dysponuje pełnym zakresem analizy finansowej.

Wczesne ostrzeganie przed zagrożeniami

W ramach systemu eanaliza.pl przygotowano następujące narzędzia:

 • modele predykcji bankructwa (analiza dyskryminacyjna), w skład których wchodzi:
  • model A. Hołdy (2001),
  • model poznański (2004),
  • model E. Mączyńskiej,
  • model B. Prusaka,
  • model D. Hadasik (1998),
 • wskaźnik Wilcoxa (wartość likwidacyjna netto) – wykorzystywany w analityce finansowej jako prosty model predykcji upadłości przedsiębiorstwa oraz metoda określenia zdolności przedsiębiorstwa do spłaty zaciągniętych lub nowych zobowiązań w tym kredytowych),
 • model Beneisha (M-score) 1999 – jako metoda detekcji manipulacji księgowych.

Najważniejsze elementy systemu eanaliza.pl

Analiza
finansowa
Monitoring
finansów
Wczesne ostrzeganie
przed zagrożeniami
Analiza finansowa
Zakres analizy finansowej, dostępnej w eanaliza.pl obejmuje:
 • analiza rachunku zysków i strat wraz z analizą struktury procentowej oraz dynamiki,
 • analiza bilansu (aktywów oraz pasywów) wraz z analizą struktury procentowej oraz dynamiki,
 • standing finansowy w postaci grupy podstawowych wskaźników finansowych z możliwością szybkiej oceny kondycji przedsiębiorstwa poprzez porównanie do wartości branżowych oraz poprzez punktację poszczególnych wskaźników,
 • pogłębiona analiza finansowa dla następujących grup wskaźników:
  • płynność finansowa,
  • zadłużenie i obsługa długu,
  • sprawność działania (efektywność zarządzania majątkiem),
  • rentowność (sprzedaży, majątku, kapitału własnego),
  • ogólna sytuacja majątkowo-kapitałowa.
Wskaźniki branżowe
System umożliwia porównanie osiąganych przez przedsiębiorstwo wartości wskaźników do branży, w której prowadzi działalność gospodarczą. Wskaźniki branżowe obliczamy na bazie danych rocznych oraz kwartalnych, publikowanych przez GUS.

Odbiorcy systemu

Przedsiębiorcy
Monitoruj na bieżąco kondycję finansową firmy. Sporządzaj raporty finansowe dla udziałowców, rady nadzorczej, partnerów, kontrahentów, banków.
Biura rachunkowe
Wprowadź nowoczesną obsługę oraz rozszerz zakres usług w biurze rachunkowym. Monitoruj kondycję finansową klientów oraz przekazuj im bieżące raporty.
Doradcy finansowi
Wykorzystaj oprogramowanie ułatwiające analizę sytuacji ekonomicznej. Analizuj, komentuj, doradzaj, raportuj oraz udostępniaj online wyniki swojej pracy.
Analitycy
Prowadź kompleksową analizę firm. Oceniaj ich sytuację finansową, wykorzystaj narzędzia wczesnego ostrzegania, monitoruj na bieżąco wybrane wskaźniki.
Studenci
Wykorzystaj zdobytą wiedzę teoretyczną w praktyce. Skorzystaj w tym celu z bezpłatnej wersji edukacyjnej, przeznaczonej dla studentów oraz uczelni.
Blog
Nowość w eanaliza.pl!
5 sty 2023
Odpowiadając na liczne zapytania naszych Użytkowników rozszerzyliśmy system eanaliza.pl o wsparcie dla kalkulacyjnego wariantu rachunku zysków i strat. Zmiany te dotyczą wszystkich pakietów, w tym pakietu testowego, w ramach...
Kolejna nowość w eanaliza.pl !
12 lip 2022
W wyniku podjęcia współpracy z twórcami systemu 360 Księgowość, od dzisiaj nasi użytkownicy zyskali możliwość wykonywania analiz finansowych na podstawie danych zgromadzonych w tym systemie księgowym. Jak to działa? System...
Nowość w eanaliza.pl!
5 maj 2022
To już dziś! W odpowiedzi na potrzeby naszych Użytkowników wprowadziliśmy kolejną funkcjonalność rozszerzającą zakres możliwości pakietów Ekspert i Analityk – Analizę konkurencji. Analiza konkurencji umożliwia porównywanie własnych...
Partnerzy
plenpl
Zaloguj się do wersji biznes Zaloguj się do wersji edu Zarejestruj się w wersji biznes Zarejestruj się w wersji edu

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu analizy ruchu na stronie, funkcji społecznościowych oraz narzędzi marketingowych. Kontynuując używanie strony wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystanie.OK