Kompleksowe oprogramowanie do monitorowania i oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa oraz wczesnego ostrzeganiaWypróbuj bezpłatnie

Nowa analiza

Podstawą utworzenia raportu analizy finansowej są dane bazowe w postaci bilansu i rachunku zysków i strat oraz informacje uzupełniające.

Sporządzenie raportu odbywa się w sposób następujący:

 • Wybierz sposób wprowadzania danych.
  • Import z eKRS – wczytanie danych finansowych czyli rocznego sprawozdania finansowego znajdującego się w postaci plików *.xml zgromadzonych na stronie eKRS w Przeglądarce dokumentów finansowych.
  • Import z API systemu 360 Księgowość – wczytanie danych bilansu oraz rachunku zysków i strat dla wybranych okresów obrachunkowych za pośrednictwem API systemu 360 Księgowość. UWAGA: Sposób wprowadzania danych jest dostępny pod warunkiem, że dla Klienta zdefiniowane zostały identyfikator oraz klucz API.
  • Import plików z systemów księgowych – wczytanie plików generowanych przez systemy księgowe 360Księgowość, Symfonia oraz Comarch Optima w formatach *.pdf lub *.xls(x). Można również wykorzystać szablony bilansu oraz rachunku zysków i strat w formacie *.xls dostępne w systemie eanaliza.pl.
  • Ręczne wprowadzanie danych – wprowadzanie danych przez Użytkownika na podstawie wcześniej przygotowanych informacji. Użytkownik wprowadza ręcznie dane w pola tekstowe bilansu i RZiS.
  • Wersja demonstracyjna – podstawą wykonania analizy finansowej są gotowe dane zamieszczone w bilansie i RZiS. Dane zostały opracowane przez Zespół eanaliza.pl na potrzeby szkoleniowe, nie ma możliwości zmiany danych w trakcie wykonywania analizy.
 • Import bilansu oraz rachunku zysków i strat.

Użycie przycisku PRZEGLĄDAJ powoduje otwarcie okna dialogowego, które umożliwia wybór plików z danymi. Pliki z danymi mogą być również dodane metodą "przeciągnij-upuść". Należy wskazać lokalizację plików z bilansem, a następnie z rachunkiem zysków i strat. Dane zostaną automatycznie wczytane do systemu.

Krok ten jest pomijany w przypadku ręcznego wprowadzania danych.

 • Nazwa i okresy analizy.

Aby sporządzić Analizę należy określić:

  • Nazwę analizy – nazwa musi być unikalna.
  • Przypisanie analizy do Klienta – ułatwi sortowanie i wyszukiwanie analizy w zakładce WYNIKI. Umożliwi również przypisanie analizy do Użytkowników posiadających uprawnienia do obsługi Klienta.
  • Nazwę okresów – system automatycznie wczytuje nazwy okresów podczas importu danych z plików. Ostateczne nazwy okresów utworzone zostaną na podstawie wybranej definicji okresów.
  • Definicję okresów – definicja obejmuje wybór roku oraz liczby miesięcy, na podstawie których automatycznie określana jest długość i ostateczna nazwa okresu. Definicja okresu wpływa na automatyczne uporządkowanie kolejności okresów, z kolei długość okresu jest uwzględniana podczas obliczania wskaźników finansowych.
  • Okresy dołączane do analizy – standardowo zaznaczone są wszystkie okresy.
 • Zatwierdź dane analitycznego rachunku zysków i strat.

Wprowadź dane rachunku zysków i strat w przypadku ręcznej edycji.
Jeżeli dane są importowane, należy sprawdzić ich poprawność. Należy przejść dalej w przypadku poprawności danych, lub jeżeli wymagana jest korekta, należy jej dokonać używając przycisku Edytuj dane. Po wprowadzeniu korekty wystarczy przejść dalej, aby zmiany zostały zapisane.

 • Zatwierdź dane bilansu analitycznego.

Wprowadź dane bilansu w przypadku ręcznej edycji.
Jeżeli dane są importowane, należy sprawdzić ich poprawność. Należy przejść dalej w przypadku poprawności danych, lub jeżeli wymagana jest korekta, należy jej dokonać używając przycisku Edytuj dane. Po wprowadzeniu korekty wystarczy przejść dalej, aby zmiany zostały zapisane.

Operacje:

 • Dalej – umożliwia przejście do kolejnego kroku sporządzania analizy. Użycie tej opcji po edycji danych bilansu lub rachunku zysków i strat zapisuje wprowadzone zmiany oraz przechodzi do kolejnego ekranu.
 • Wstecz – umożliwia powrót do poprzedniego kroku sporządzania analizy.
 • Dodaj okres – opcja dostępna podczas ręcznej edycji danych. Umożliwia dodanie dodatkowego okresu do analizy.
 • Edytuj dane – umożliwia edycję importowanych danych zarówno bilansu, jak i rachunku zysków i strat.
 • Zmień wariant RZiS – umożliwia przełączanie się między porównawczym i kalkulacyjnym wariantem RZiS.
  UWAGA! Zmiana wariantu powoduje utratę danych wprowadzonych w poprzednim wariancie RZiS.
 • Oblicz – oblicza wartości wskaźników na podstawie przekazanych danych.
plenpl
Zaloguj się do wersji biznes Zaloguj się do wersji edu Zarejestruj się w wersji biznes Zarejestruj się w wersji edu

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu analizy ruchu na stronie, funkcji społecznościowych oraz narzędzi marketingowych. Kontynuując używanie strony wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystanie.OK