Kompleksowe oprogramowanie do monitorowania i oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa oraz wczesnego ostrzeganiaWypróbuj bezpłatnie

Wskaźnik rentowności aktywów ogółem (ROA)

Sposób obliczania

Opis wskaźnika

Wskaźnik informuje o zdolności przedsiębiorstwa do generowania zysku netto z zaangażowanych aktywów (kapitału całkowitego). Wysokie wartości wskaźnika wskazują na wysoką rentowność aktywów ogółem. Pamiętać należy jednak, że wysokie wartości wskaźnika mogą być wywołane wiekiem zaangażowanych aktywów trwałych, które – choć zamortyzowane w znacznym stopniu – nie utraciły zdolności produkcyjnych. Dlatego w ocenie należy dodatkowo uwzględnić stopień zużycia majątku trwałego i jeżeli jest on wysoki – uwzględnić to w interpretacji.

System eanaliza.pl obliczy ten wskaźnik oraz porówna go do wartości jakie uzyskuje branża*, w której pracujesz. Sprawdź jak to działa i wykonaj pierwsze analizy bezpłatnie.
* Wartości wskaźników branżowych obliczamy w oparciu o dane GUS.

Interpretacja wskaźnika

  • Wysokie wartości wskaźnika rentowności aktywów ogółem oraz wzrost jego poziomu w czasie oceniamy pozytywnie (świadczy to o wysokiej bądź zwiększającej się rentowności aktywów ogółem).

  • Niskie wartości wskaźnika oraz spadek jego poziomu w czasie oceniamy negatywnie (świadczy to o niskiej bądź zmniejszającej się rentowności aktywów ogółem).

UWAGA! Powyższa interpretacja ma zastosowanie tylko wówczas, gdy ROE, ROA i ROS jednocześnie są większe od 0.

plenpl
Zaloguj się do wersji biznes Zaloguj się do wersji edu Zarejestruj się w wersji biznes Zarejestruj się w wersji edu

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu analizy ruchu na stronie, funkcji społecznościowych oraz narzędzi marketingowych. Kontynuując używanie strony wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystanie.OK