Stosując analizy finansowe lepiej poprowadzisz swoją firmę

PRZETESTUJ TERAZ ▶︎

Wskaźnik rentowności kapitału podstawowego

Sposób obliczania

Wzór na wskaźnik rentowności kapitału podstawowego: zysk netto / kapitał podstawowy * 100%

Opis wskaźnika

Jest to wskaźnik uzupełniający ocenę rentowności kapitału własnego (ROE). Informuje o stopie zwrotu z kapitału podstawowego wniesionego przez właścicieli w momencie uruchamiania działalności przedsiębiorstwa.

System eanaliza.pl obliczy ten wskaźnik oraz porówna go do wartości jakie uzyskuje branża*, w której pracujesz. Sprawdź jak to działa i wykonaj pierwsze analizy bezpłatnie.
* Wartości wskaźników branżowych obliczamy w oparciu o dane GUS.

Interpretacja wskaźnika

  • Im wyższa wartość wskaźnika, tym wyższa stopa zwrotu z kapitału podstawowego.
  • Przy ocenie zmian wartości wskaźnika w czasie (w ciągu kilku okresów):
    • pozytywnie oceniany jest wzrost wartości wskaźnika w czasie lub przynajmniej utrzymywanie się wartości wskaźnika na zbliżonym poziomie,
    • negatywnie oceniany jest spadek wartości wskaźnika, oznaczający pogorszenie rentowności kapitału podstawowego.

Czy wiesz jak wyliczyć rentowność kapitału podstawowego?

System eanaliza.pl na podstawie dokumentów finansowych wyliczy ten wskaźnik i porówna go do branży.

SPRAWDŹ TERAZ ZA DARMO ▶︎

PL / EN