Kompleksowe oprogramowanie do monitorowania i oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa oraz wczesnego ostrzeganiaWypróbuj bezpłatnie

Wskaźnik rentowności kapitału podstawowego

Sposób obliczania

Opis wskaźnika

Jest to wskaźnik uzupełniający ocenę rentowności kapitału własnego (ROE). Informuje o stopie zwrotu z kapitału podstawowego wniesionego przez właścicieli w momencie uruchamiania działalności przedsiębiorstwa.

System eanaliza.pl obliczy ten wskaźnik oraz porówna go do wartości jakie uzyskuje branża*, w której pracujesz. Sprawdź jak to działa i wykonaj pierwsze analizy bezpłatnie.
* Wartości wskaźników branżowych obliczamy w oparciu o dane GUS.

Interpretacja wskaźnika

  • Im wyższa wartość wskaźnika, tym wyższa stopa zwrotu z kapitału podstawowego.

  • Przy ocenie zmian wartości wskaźnika w czasie (w ciągu kilku okresów):

    • pozytywnie oceniany jest wzrost wartości wskaźnika w czasie lub przynajmniej utrzymywanie się wartości wskaźnika na zbliżonym poziomie,

    • negatywnie oceniany jest spadek wartości wskaźnika, oznaczający pogorszenie rentowności kapitału podstawowego.

plenpl
Zaloguj się do wersji biznes Zaloguj się do wersji edu Zarejestruj się w wersji biznes Zarejestruj się w wersji edu

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu analizy ruchu na stronie, funkcji społecznościowych oraz narzędzi marketingowych. Kontynuując używanie strony wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystanie.OK