Sprawdź jak radzą sobie konkurenci z Twojej branży

PRZETESTUJ TERAZ ▶︎

Dodatkowe wskaźniki

System eanaliza.pl oferuje grupę podstawowych wskaźników analitycznych, dostępnych bezpośrednio po rejestracji konta. Zakres analizy można rozszerzyć w dowolnym czasie o wskaźniki dodatkowe, dostępne w systemie.

Ekran zawiera listę dodatkowych wskaźników dostępnych w systemie wraz z możliwością dodania ich do raportów. Wybór wskaźników dodatkowych poprzez ich zaznaczenie w kolumnie Dodaj do raportu powoduje zmianę wzorca wyglądu analizy. Wszystkie analizy jakie będą sporządzane, będą od tej chwili zawierały wybrane wskaźniki dodatkowe.

Kliknięcie nazwy wskaźnika wyświetla informację na temat definicji wskaźnika, wzoru obliczeniowego oraz interpretacji wyników.

OPERACJE:

  • Dodaj do raportuwybór wskaźnika następuje przez zaznaczenie opcji w kolumnie Dodaj do raportu. Wybrane wskaźniki pojawią się w podglądzie wyników analizy w grupach, do których są przypisane.

Wyprzedź innych i zautomatyzuj swoje analizy finansowe

Wprowadzając do swojej oferty analizy finansowe i możliwość stałego monitorowania finansów przedsiębiorstw wychodzisz naprzeciw wymaganiom rynku.

SPRAWDŹ TERAZ ZA DARMO ▶︎

PL / EN