Kompleksowe oprogramowanie do monitorowania i oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa oraz wczesnego ostrzeganiaWypróbuj bezpłatnie

Wskaźnik udziału kapitału obrotowego netto w finansowaniu aktywów obrotowych

Sposób obliczania

gdzie:

System eanaliza.pl obliczy ten wskaźnik dla Ciebie. Sprawdź jak to działa i wykonaj pierwsze analizy bezpłatnie.

Interpretacja wskaźnika

 • Przyjmuje się jako wartość wzorcową poziom 50%; oznacza to, że w prawidłowo funkcjonującym przedsiębiorstwie kapitał obrotowy netto powinien pokrywać 50% łącznej wartości zapasów i należności krótkoterminowych.
   • wartość wskaźnika poniżej 50% może świadczyć o zbyt niskim poziomie kapitału obrotowego netto, co może prowadzić do problemów w utrzymywaniu płynności finansowej.
   • wartości znaczenie przekraczające 50% mogą świadczyć o zbyt wysokim poziomie kapitału obrotowego netto, co z kolei może prowadzić do niższej efektywności działania wynikającej z nadpłynności.

 • Przy ocenie zmian wartości wskaźnika w czasie (w ciągu kilku okresów):
   • utrzymywanie wartości wskaźnika na poziomie 50% lub zmiany prowadzące do uzyskania tego poziomu oceniane są pozytywnie, co świadczy o odpowiednim poziomie płynności finansowej,

   • wzrost wartości wskaźnika znacznie powyżej 50% oceniany jest negatywnie w związku z zagrożeniem nadpłynnością,

   • spadek wartości wskaźnika znacznie poniżej 50% oceniany jest negatywnie w związku z zagrożeniem utraty płynności finansowej.

UWAGA! Jeżeli kapitał obrotowy netto jest ujemny nie można wiarygodnie interpretować wartości wskaźnika.

plenpl
Zaloguj się do wersji biznes Zaloguj się do wersji edu Zarejestruj się w wersji biznes Zarejestruj się w wersji edu

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu analizy ruchu na stronie, funkcji społecznościowych oraz narzędzi marketingowych. Kontynuując używanie strony wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystanie.OK