Stosowanie analiz finansowych to świadome zarządzanie firmą

PRZETESTUJ TERAZ ▶︎

Wskaźnik udziału kapitału obrotowego netto w finansowaniu aktywów obrotowych

Sposób obliczania

Wzór na wskaźnik udziału kapitału obrotowego netto w finansowaniu aktywów obrotowych: kapitał obrotowy netto / (zapasy + należności krótkoterminowe) * 100%

gdzie:

Wzór na kapitał obrotowy netto: aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe

Opis wskaźnika

Wskaźnik uzupełnia ocenę płynności finansowej przedsiębiorstwa. Informuje o udziale kapitału obrotowego netto w finansowaniu zapasów i należności krótkoterminowych przedsiębiorstwa.

System eanaliza.pl obliczy ten wskaźnik dla Ciebie. Sprawdź jak to działa i wykonaj pierwsze analizy bezpłatnie.

Interpretacja wskaźnika

 • Przyjmuje się jako wartość wzorcową poziom 50%; oznacza to, że w prawidłowo funkcjonującym przedsiębiorstwie kapitał obrotowy netto powinien pokrywać 50% łącznej wartości zapasów i należności krótkoterminowych.
  • wartość wskaźnika poniżej 50% może świadczyć o zbyt niskim poziomie kapitału obrotowego netto, co może prowadzić do problemów w utrzymywaniu płynności finansowej.
  • wartości znaczenie przekraczające 50% mogą świadczyć o zbyt wysokim poziomie kapitału obrotowego netto, co z kolei może prowadzić do niższej efektywności działania wynikającej z nadpłynności.
 • Przy ocenie zmian wartości wskaźnika w czasie (w ciągu kilku okresów):
  • utrzymywanie wartości wskaźnika na poziomie 50% lub zmiany prowadzące do uzyskania tego poziomu oceniane są pozytywnie, co świadczy o odpowiednim poziomie płynności finansowej,
  • wzrost wartości wskaźnika znacznie powyżej 50% oceniany jest negatywnie w związku z zagrożeniem nadpłynnością,
  • spadek wartości wskaźnika znacznie poniżej 50% oceniany jest negatywnie w związku z zagrożeniem utraty płynności finansowej.

UWAGA! Jeżeli kapitał obrotowy netto jest ujemny nie można wiarygodnie interpretować wartości wskaźnika.

Czy wiesz jak znaleźć wartość tego wskaźnika?

Wartość wskaźnika udziału kapitału obrotowego netto w finansowaniu aktywów obrotowych zostanie obliczona na podstawie sprawozdań finansowych przez system eanaliza.pl

SPRAWDŹ TERAZ ZA DARMO ▶︎

PL / EN