Stosując analizy finansowe lepiej poprowadzisz swoją firmę

PRZETESTUJ TERAZ ▶︎

Użytkownicy

Ekran zawiera dane Użytkowników, którzy posiadają dostęp do bieżącego konta. Oprócz podstawowych danych Użytkowników, takich jak imię i nazwisko wraz z adresem email, datą utworzenia konta i datą ostatniego logowania znajduje się lista Klientów, do których poszczególni Użytkownicy posiadają dostęp.

Liczbę możliwych do zdefiniowania Użytkowników ogranicza wybrany pakiet usługi.

Jeżeli konto zostało stworzone z wykorzystaniem adresu email z domeną firmową, wtedy dla powyższej domeny można tworzyć nielimitowaną liczbę użytkowników. Wszyscy nielimitowani użytkownicy muszą posiadać adresy mailowe z domeny firmowej. Funkcjonalność nie jest aktywna w przypadku stosowania domen globalnych.

OPERACJE:

  • Dodaj Użytkownikamożliwość definiowania nowych Użytkowników w ramach konta. Każdy nowy Użytkownik otrzyma informację drogą mailową na temat otrzymanych uprawnień wraz z hasłem do pierwszego logowania. Jeżeli Użytkownik posiada zdefiniowany dostęp do systemu eanaliza.pl, będzie mógł korzystać z nowych uprawnień bez konieczności przelogowania. Nowe uprawnienia będą widoczne w Moje konta.
  • Edycja – umożliwia zmianę konfiguracji Użytkownika zdefiniowanego.
  • Usuń – usuwa uprawnienia dostępu Użytkownika do bieżącego konta.

PRACA NA KILKU KONTACH:

System eanaliza.pl umożliwia pracę na wielu kontach bez konieczności przelogowania. Każdy Użytkownik posiada domyślnie dostęp do jednego konta. Użytkownik może założyć kolejne konto (np. dla innej firmy) lub otrzymać uprawnienia dostępu do innego konta.

Wyprzedź innych i zautomatyzuj swoje analizy finansowe

Wprowadzając do swojej oferty analizy finansowe i możliwość stałego monitorowania finansów przedsiębiorstw wychodzisz naprzeciw wymaganiom rynku.

SPRAWDŹ TERAZ ZA DARMO ▶︎

PL / EN