Kompleksowe oprogramowanie do monitorowania i oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa oraz wczesnego ostrzeganiaWypróbuj bezpłatnie

Podgląd analizy

Ekran zawiera wyniki obliczeń dokonanych na bazie danych finansowych firmy (bilans, rachunek zysków i strat oraz informacje uzupełniające).

Analizę wyników ułatwi możliwość tworzenia wykresów dla pogrupowanych danych.

Informacja z opisem poszczególnych wskaźników (definicja, wzór oraz interpretacja) pokaże się po użyciu przycisku z ikoną 'i' obok nazwy wskaźnika w tabeli.

Operacje:

 • Ustawienia wykresu – umożliwia konfigurację pojedynczego wykresu. Można definiować nazwę wykresu, typ wykresu oraz umieszczenie etykiet danych na wykresie. Wybór opcji Dołącz do raportu umożliwia uwzględnienie wykresu w raporcie *.pdf. Jeżeli opcja ta nie zostanie wybrana, wykres będzie dostępny w systemie eanaliza.pl, ale nie będzie załączany do raportu. Wybór opcji Porównaj z branżą umożliwia porównanie wskaźników własnych klienta ze wskaźnikami branżowymi, natomiast wybór opcji Pokaż punktację umożliwia wyświetlenie punktacji standing finansowego. Serie danych do wykresu wybierane są poprzez ich zaznaczenie w tabeli. W ramach pojedynczego wykresu możliwe jest wybranie maksymalnie 3 serii danych.

 • Udostępnij – możliwość udostępnienia wyników raportu Obserwatorowi (jeżeli jest zdefiniowany).

 • Aktualizuj dane branżowe – możliwość aktualizacji wyświetlanych danych branżowych (dostępna w przypadku zmiany branży lub aktualizacji danych GUS).

 • Zapisz jako wzorzec – utworzony wykres zostanie zapisany jako wzorcowe dla danej grupy danych. Zachowane zostaną serie danych, typ wykresu oraz zdefiniowana nazwa. Każdy nowy raport będzie z automatu zawierał tak zdefiniowaną prezentację graficzną. Każdy Użytkownik tworzy własny wzorzec.

 • Przywróć wzorzec – jeżeli podczas pracy dokonasz zmiany wykresów, w tym serii danych, możesz w łatwy sposób powrócić do wyglądu wzorcowego.

 • Pobierz raport *.pdf - możliwość pobrania raportu w formacie *.pdf. Raport będzie zawierał te wykresy, dla których w ustawieniach poszczególnych wykresów wybrano opcję Dołącz do raportu.

 • Pobierz raport *.csv – możliwość pobrania raportu w formacie *.csv. Pobrane zostaną wyłącznie dane bez prezentacji graficznej.

 • Pobierz raport *.xls – możliwość pobrania raportu w formacie *.xls. Pobrane zostaną wyłącznie dane bez prezentacji graficznej.

 • Pobierz wykres – możliwość pobrania wykresu w formacie *.png.

 • Pobierz tabelę – możliwość pobrania tabeli w formacie *.png.

 • Dodaj wskaźnik – umożliwia dołączenie do bieżącej analizy wskaźników własnych lub dodatkowych.

 • Dodaj/Edytuj komentarz – okno przeznaczone do opisu grupy danych.

plenpl
Zaloguj się do wersji biznes Zaloguj się do wersji edu Zarejestruj się w wersji biznes Zarejestruj się w wersji edu

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu analizy ruchu na stronie, funkcji społecznościowych oraz narzędzi marketingowych. Kontynuując używanie strony wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystanie.OK