Sprawdź z nami jak wypadasz na tle branży

PRZETESTUJ TERAZ ▶︎

Wskaźnik zadłużenia ogólnego

Sposób obliczania

Wzór na wskaźnik zadłużenia ogólnego: kapitały obce (grupa B) / aktywa ogółem * 100%

Opis wskaźnika

Jest to syntetyczny wskaźnik oceny sposobu finansowania działalności przedsiębiorstwa, który dostarcza informacji o całkowitym zadłużeniu przedsiębiorstwa i znaczeniu zobowiązań ogółem w finansowaniu aktywów przedsiębiorstwa.

System eanaliza.pl obliczy ten wskaźnik oraz porówna go do wartości jakie uzyskuje branża*, w której pracujesz. Sprawdź jak to działa i wykonaj pierwsze analizy bezpłatnie.
* Wartości wskaźników branżowych obliczamy w oparciu o dane GUS.

Interpretacja wskaźnika

  • Im wyższa wartość wskaźnika zadłużenia ogólnego, tym wyższe zadłużenie przedsiębiorstwa.
  • Wysokie wartości (powyżej 50%) i wzrost wartości wskaźnika w czasie interpretujemy jako wzrost obciążenia aktywów przedsiębiorstwa zobowiązaniami, a co za tym idzie – wzrost ryzyka finansowego i pogorszenie zdolności i wiarygodności kredytowej przedsiębiorstwa.
  • Niskie wartości i obniżanie jego wartości w czasie interpretujemy jako zmniejszenie zaangażowania kapitałów dłużnych w finansowaniu działalności przedsiębiorstwa, a więc spadek ryzyka finansowego oraz poprawę zdolności i wiarygodności kredytowej.

Czy wiesz jaka jest wartość zadłużenia firmy?

Na podstawie dokumentów finansowych system eanaliza.pl wyliczy wartość zadłużenia ogólnego przedsiębiorstwa i porówna ją do branży.

SPRAWDŹ TERAZ ZA DARMO ▶︎

PL / EN