Stosowanie analiz finansowych to świadome zarządzanie firmą

PRZETESTUJ TERAZ ▶︎

Sprawność działania - Wprowadzenie

Analiza sprawności działania bywa nazywana również analizą sprawności zarządzania bądź analizą aktywności gospodarczej przedsiębiorstwa. W jej ramach dokonuje się oceny produktywności (obrotowości, rotacji) zasobów majątku i kapitału wykorzystywanego przez przedsiębiorstwo. Analiza produktywności opiera się na wskaźnikach relacjonujących osiągnięte wyniki ze sprzedaży (ewentualnie koszty ich uzyskania) z wielkością zasobów majątku i kapitału wykorzystywanych w przedsiębiorstwie. Grupa tych wskaźników pozwala ocenić efektywność zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa, co ma znaczenie zarówno dla zarządzania płynnością finansową, jak i dla długoterminowej rentowności działania.

W skład grupy wskaźników sprawności działania wchodzi:

Czy firma efektywnie wykorzystuje posiadane zasoby?

Pomoże to sprawdzić system eanaliza.pl na podstawie sprawozdań finansowych, a otrzymane wyniki porówna do branży.

SPRAWDŹ TERAZ ZA DARMO ▶︎

PL / EN