Upewnij się, że jesteś liderem swojej branży

PRZETESTUJ TERAZ ▶︎

Wskaźnik zastosowania kapitału podstawowego

Sposób obliczania

Wzór na wskaźnik zastosowania kapitału podstawowego: kapitał podstawowy / aktywa ogółem

Opis wskaźnika

Wskaźnik stanowi uzupełnienie analizy struktury kapitału i zastosowania kapitału własnego. Wskaźnik informuje o udziale kapitału podstawowego (wniesionego przez założycieli przedsiębiorstwa) w finansowaniu majątku. Kapitał podstawowy w momencie uruchamiania działalności gospodarczej stanowi podstawowe źródło finansowania majątku przedsiębiorstwa. W trakcie prowadzonej działalności uzupełniany jest kapitałem własnym pochodzącym z odpisów z zysku (kapitał własny ze źródeł wewnętrznych). Kapitał podstawowy można również zwiększyć (w zależności od formy prawnej przedsiębiorstwa) przyjmując nowych udziałowców/ wspólników, emitując nowe akcje, ew. podnosząc wartość nominalną akcji.

System eanaliza.pl obliczy ten wskaźnik oraz porówna go do wartości jakie uzyskuje branża*, w której pracujesz. Sprawdź jak to działa i wykonaj pierwsze analizy bezpłatnie.
* Wartości wskaźników branżowych obliczamy w oparciu o dane GUS.

Interpretacja wskaźnika

  • Wskaźnik nie posiada wartości wzorcowych, jednak im wyższa jest jego wartość, tym wyżej ocenia się niezależność finansową przedsiębiorstwa i jego wiarygodność finansową.
  • Przy ocenie zmian wartości wskaźnika w czasie (w ciągu kilku okresów):
    • wzrost wartości wskaźnika wynikający ze wzrostu poziomu kapitału podstawowego, interpretujemy jako umocnienie pozycji finansowej przedsiębiorstwa, wynikające ze zwiększenia zakresu finansowania majątku ze środków wniesionych przez założycieli,
    • spadek wartości wskaźnika interpretujemy odpowiednio jako osłabienie pozycji finansowej przedsiębiorstwa, wynikające ze zmniejszenia zakresu finansowania majątku ze środków wniesionych przez założycieli.

Czy wiesz jak obliczyć wskaźnik zastosowania kapitału podstawowego?

System eanaliza.pl na podstawie danych zgromadzonych w sprawozdaniach finansowych wyliczy ten wskaźnik i porówna go do branży.

SPRAWDŹ TERAZ ZA DARMO ▶︎

PL / EN