Kompleksowe oprogramowanie do monitorowania i oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa oraz wczesnego ostrzeganiaWypróbuj bezpłatnie

Wskaźnik zastosowania kapitału podstawowego

Sposób obliczania

Opis wskaźnika

Wskaźnik stanowi uzupełnienie analizy struktury kapitału i zastosowania kapitału własnego. Wskaźnik informuje o udziale kapitału podstawowego (wniesionego przez założycieli przedsiębiorstwa) w finansowaniu majątku. Kapitał podstawowy w momencie uruchamiania działalności gospodarczej stanowi podstawowe źródło finansowania majątku przedsiębiorstwa. W trakcie prowadzonej działalności uzupełniany jest kapitałem własnym pochodzącym z odpisów z zysku (kapitał własny ze źródeł wewnętrznych). Kapitał podstawowy można również zwiększyć (w zależności od formy prawnej przedsiębiorstwa) przyjmując nowych udziałowców/ wspólników, emitując nowe akcje, ew. podnosząc wartość nominalną akcji.

System eanaliza.pl obliczy ten wskaźnik oraz porówna go do wartości jakie uzyskuje branża*, w której pracujesz. Sprawdź jak to działa i wykonaj pierwsze analizy bezpłatnie.
* Wartości wskaźników branżowych obliczamy w oparciu o dane GUS.

Interpretacja wskaźnika

  • Wskaźnik nie posiada wartości wzorcowych, jednak im wyższa jest jego wartość, tym wyżej ocenia się niezależność finansową przedsiębiorstwa i jego wiarygodność finansową.

  • Przy ocenie zmian wartości wskaźnika w czasie (w ciągu kilku okresów):
    • wzrost wartości wskaźnika wynikający ze wzrostu poziomu kapitału podstawowego, interpretujemy jako umocnienie pozycji finansowej przedsiębiorstwa, wynikające ze zwiększenia zakresu finansowania majątku ze środków wniesionych przez założycieli,

    • spadek wartości wskaźnika interpretujemy odpowiednio jako osłabienie pozycji finansowej przedsiębiorstwa, wynikające ze zmniejszenia zakresu finansowania majątku ze środków wniesionych przez założycieli.

plenpl
Zaloguj się do wersji biznes Zaloguj się do wersji edu Zarejestruj się w wersji biznes Zarejestruj się w wersji edu

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu analizy ruchu na stronie, funkcji społecznościowych oraz narzędzi marketingowych. Kontynuując używanie strony wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystanie.OK