Branże klientów

System eanaliza.pl umożliwia porównywanie wskaźników przedsiębiorstwa ze wskaźnikami branżowymi obliczonymi na podstawie danych kwartalnych i rocznych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny.

Ekran zawiera listę klientów wraz z przyporządkowanymi im branżami, względem których dokonywane są porównania wskaźników analitycznych przedsiębiorstwa.

Zmiana branży, z którą porównywany jest klient oznacza, że wszystkie analizy jakie będą sporządzane, będą od tej chwili porównywane z ustaloną branżą.

OPERACJE:

  • Edycja – umożliwia zmianę branży dla wybranego klienta.
  • Zapisz – zapamiętuje nową branżę edytowanego klienta. W analizach tworzonych od tej chwili, klient ten będzie porównywany do wybranej branży.
  • Anuluj – przywraca poprzednią branżę.