Klienci

Ekran zawiera dane Klientów, dla których mogą być realizowane analizy w ramach bieżącego konta oraz listę Użytkowników i Obserwatorów którzy posiadają dostęp do tych danych.

Liczbę możliwych do zdefiniowania Klientów ogranicza wybrany pakiet usługi.

OPERACJE:

  • Dodaj Klienta – możliwość definiowania nowych Klientów w ramach konta.
  • Edycja – umożliwia zmianę konfiguracji Klienta zdefiniowanego.
  • Usuń – usuwa Klienta z bieżącego konta.