Zakres

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego

Sposób obliczania

zadłużenie długoterminowe / kapitały własne * 100%

Opis wskaźnika

Wskaźnik stanowi uzupełnienie analizy wskaźnika zadłużenia ogólnego o obciążenie z tytułu zadłużenia długoterminowego. Pożądane są wartości wskaźnika poniżej 1. Jeżeli wartość wskaźnika znacznie przewyższa 1, to przedsiębiorstwo ocenia się jako nadmiernie zadłużone, co może zagrażać jego bezpieczeństwu finansowemu.

Interpretacja wskaźnika

  • Kształtowanie się wartości wskaźnika na poziomie powyżej 1 oceniamy negatywnie – istnieje ryzyko utraty wiarygodności finansowej.
  • Wysokie wartości i trend wzrostowy wskaźnika oceniamy negatywnie i interpretujemy jako pogorszenie zdolności i wiarygodności kredytowej przedsiębiorstwa, ponieważ rośnie obciążenie kapitałów własnych zadłużeniem długoterminowym.
  • Niskie wartości i trend spadkowy wskaźnika oceniamy odpowiednio pozytywnie i interpretujemy jako poprawę zdolności i wiarygodności kredytowej przedsiębiorstwa, ponieważ spada obciążenie kapitałów własnych zadłużeniem długoterminowym.