Kompleksowe oprogramowanie do monitorowania i oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa oraz wczesnego ostrzeganiaWypróbuj bezpłatnie

Analiza finansowa

Wskaźnikowa analiza finansowa przedsiębiorstwa opiera się na danych finansowych ujętych w jego sprawozdaniach (bilans oraz rachunek zysków i strat). Umożliwia ona syntetyczną ocenę kluczowych aspektów sytuacji przedsiębiorstwa, stając się skutecznym narzędziem podejmowania decyzji finansowych. Może być przeprowadzana dla następujących obszarów oceny sytuacji przedsiębiorstwa:

Ze względu na horyzont czasowy przeprowadzanej analizy sprawozdań finansowych możliwe jest wyodrębnienie:

  • analizy retrospektywnej – odnoszącej się do stanu i wyników działalności finansowej przedsiębiorstwa w przeszłości,
  • analizy prospektywnej – umożliwiającej planowanie przyszłej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie danych bieżących i historycznych.

Zastosowanie analizy wskaźnikowej dostarcza kierownictwu firmy ważnych informacji, ułatwiających wybór różnych wariantów działania i stwarza punkt odniesienia do weryfikacji zbieżności planów ze stopniem ich realizacji. Dodatkowo należy również zauważyć, że analiza finansowa przedsiębiorstwa jest w stanie wskazać jego słabe strony, wymagające natychmiastowej poprawy (w ramach systemu wczesnego ostrzegania przed zagrożeniem upadłością). Ułatwia zatem nie tylko prognozowanie, ale przede wszystkim przygotowywanie takiej strategii rozwoju, która uwzględniać będzie również niezwykle istotny czynnik, jakim jest ryzyko.

Analiza wskaźnikowa wspiera również decyzje o charakterze zewnętrznym. Pozwala na dokonywanie oceny porównawczej różnych przedsiębiorstw, ułatwiając decyzje o wyborze partnerów i kontrahentów, a także ocenę kondycji finansowej dłużników w kredycie kupieckim, prezentując wartości wskaźników. Ma zastosowanie w szeroko rozumianej współpracy biznesowej zarówno bieżącej, jak i w przyszłości.

Istotnym faktem jest również to, że każde badanie (jego zakres i treść) jest ściśle uzależnione od swojego celu oraz dalszego zastosowania wyników, które definiowane są na etapie wstępnym przez podmiot przeprowadzający analizę. Mając to na uwadze można skupić się na poszczególnych aspektach oceny kondycji finansowej prowadzonej działalności takich jak np. rentowność czy też płynność. Przykładowo: dla akcjonariuszy (właścicieli) najistotniejsze okażą się wyniki z obszaru rentowności firmy i sprawności działania, natomiast dla banków bądź innych podmiotów finansujących (pożyczkodawców) – będą to wartości wskaźników zadłużenia i zdolności do obsługi długu oraz wskaźników płynności finansowej. Decydując się na wykorzystanie takiego narzędzia, jakim jest analiza wskaźnikowa, należy mieć na uwadze cel przeprowadzanego badania.

plenpl
Zaloguj się do wersji biznes Zaloguj się do wersji edu Zarejestruj się w wersji biznes Zarejestruj się w wersji edu

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu analizy ruchu na stronie, funkcji społecznościowych oraz narzędzi marketingowych. Kontynuując używanie strony wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystanie.OK