Nota prawna

Dziękujemy za odwiedzenie strony https://eanaliza.pl

Redaktor strony : eanaliza
Address:
Telefon:
Email:
Website: https://eanaliza.pl

Hosting :
Hosting : OVH
Address: 1801 McGill College Ave.
Suite 800
Montreal, Quebec H3A 2N4
Canada

TPS : 81173 6313 RT0001 - TVQ : 1217691351 TQ0001
OVH HEBERGEMENT INC est une filiale de OVH Groupe SAS, société inscrite au registre du commerce de Lille sous le numéro 537 407 926 sise 2, rue Kellermann, 59100 Roubaix.

Website : https://www.ovh.com/ca/
Telefon: 1-855-684-5463

Development :
Dubuc Marketing
Address :
217, rue Ste-Catherine
St-Constant (Québec) J5A 2H3
Canada

Telefon: 450.638.8989
Email : info@dubucmarketing.com
Website : https://dubucmarketing.com

Warunki użytkowania :

Ta strona (https://eanaliza.pl) jest dostępna w różnych językach internetowych (HTML, HTML5, Javascript, CSS, etc…) dla większego komfortu użytkownika i przyjemniejszej grafiki, zalecamy korzystanie z nowoczesnych przeglądarek, takich jak jak Microsoft Edge, Safari, Firefox, Google Chrome, itp…

Mogą jednak wystąpić błędy lub pominięcia. Użytkownik Internetu musi zatem zapewnić dokładność informacji pod adresem info@dubucmarketing.com i zgłaszać wszelkie zmiany na stronie, które uzna za przydatne. eanaliza nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie tych informacji oraz za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, które mogą z tego wyniknąć.

eanaliza wykorzystuje wszelkie dostępne jej środki, aby zapewnić rzetelną informację i rzetelną aktualizację swoich stron internetowych. Mogą jednak wystąpić błędy lub pominięcia. Użytkownik Internetu musi zatem zapewnić dokładność informacji od: info@dubucmarketing.com, i zgłaszać wszelkie zmiany w witrynie, które uzna za przydatne. eanaliza nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie tych informacji oraz za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, które mogą z tego wyniknąć.

Pliki cookie :

Witryna https://eanaliza.pl może poprosić o zaakceptowanie plików cookie w celach statystycznych i wyświetlania. Plik cookie to informacja umieszczana na Twoim dysku twardym przez serwer odwiedzanej witryny. Zawiera kilka fragmentów danych, które są przechowywane na twoim komputerze w prostym pliku tekstowym, do którego serwer uzyskuje dostęp w celu odczytania i zapisania informacji. Niektóre części tej witryny mogą nie działać bez akceptacji plików cookie.

Cele plików cookie używanych na stronie

Witryna https://eanaliza.pl wykorzystuje pliki cookie w następujących celach :

• Aby pomóc nam rozpoznać Twoją przeglądarkę jako przeglądarkę poprzedniego użytkownika i zapisać preferencje określone podczas poprzedniej wizyty na stronie;

• Aby pomóc nam spersonalizować treści i reklamy, które widzisz podczas odwiedzania Witryny;

• Aby pomóc nam mierzyć i badać skuteczność naszych interaktywnych treści online, ich funkcji, reklam i innej komunikacji;

• Śledzenie danych analitycznych w witrynie, sposobu korzystania z witryny przez użytkowników oraz ulepszanie usług witryny.

Google Analytics

Korzystamy z Google Analytics w celu zbierania informacji o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają z witryny, a tym samym lepiej rozumieją ich oczekiwania. Dzięki temu możemy stale ulepszać witrynę.

Google Analytics rejestruje informacje o odwiedzanych stronach, długości wizyty, stronach, z których pochodzisz itp. Nie otrzymujemy ani nie przechowujemy żadnych danych osobowych, takich jak imię i nazwisko lub adres: dlatego ten plik cookie nie może służyć do identyfikacji użytkownika. Nie zezwalamy firmie Google na używanie ani udostępnianie danych przeglądania naszej witryny osobom trzecim.

Akceptuj lub odrzucaj pliki cookie

Masz różne sposoby zarządzania plikami cookie.

Możesz skonfigurować oprogramowanie swojej przeglądarki tak, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim urządzeniu lub były odrzucane, systematycznie lub w zależności od ich wydawcy. Możesz również skonfigurować oprogramowanie przeglądarki tak, aby od czasu do czasu oferowana była akceptacja lub odrzucenie plików cookie, zanim plik cookie zostanie prawdopodobnie zapisany na Twoim urządzeniu.

Więcej informacji na temat plików cookie

Na stronie internetowej Wszystko o Ciasteczkach : https://wszystkoociasteczkach.pl

Linki :

Strony internetowe mogą zawierać linki do innych stron internetowych lub innych zasobów dostępnych w Internecie. Dubuc Marketing nie ma możliwości kontrolowania witryn w związku ze swoimi witrynami. Dubuc Marketing nie odpowiada za dostępność takich stron i źródeł zewnętrznych, ani nie gwarantuje tego. Nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, jakiegokolwiek rodzaju, wynikające z zawartości tych stron lub źródeł zewnętrznych, a w szczególności z oferowanych przez nie informacji, produktów lub usług, lub z jakiegokolwiek wykorzystania, które może być wykonane z tych elementów. Zagrożenia związane z takim użytkowaniem w pełni obciążają użytkownika Internetu, który musi przestrzegać warunków użytkowania.

Użytkownicy, subskrybenci i odwiedzający strony internetowe nie mogą zakładać hiperłącza do tej strony bez wyraźnej, uprzedniej zgody eanaliza.

W przypadku, gdy użytkownik lub gość zechce założyć hiperłącze do jednej ze stron internetowych eanaliza, to do niego będzie należało wysłanie dostępnego na tej stronie e-maila w celu sformułowania prośby o założenie hiperłącza. eanaliza zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub odrzucenia hiperłącza bez konieczności uzasadniania swojej decyzji

Services fournis :

eanaliza s’efforcent de fournir sur le site https://eanaliza.pl des informations aussi précises que possible. Les renseignements figurant sur le site https://eanaliza.pl ne sont pas exhaustifs et les photos non contractuelles. Ils sont donnés sous réserve de modifications ayant été apportées depuis leur mise en ligne. Par ailleurs, toutes les informations indiquées sur le site https://eanaliza.pl sont données à titre indicatif, et sont susceptibles de changer ou d’évoluer sans préavis.

Limitation contractuelle sur les données :

Les informations contenues sur ce site sont aussi précises que possible et le site remis à jour à différentes périodes de l’année, mais peut toutefois contenir des inexactitudes ou des omissions. Si vous constatez une lacune, erreur ou ce qui parait être un dysfonctionnement, merci de bien vouloir le signaler par email, à l’adresse info@dubucmarketing.com, en décrivant le problème de la manière la plus précise possible (page posant problème, type d’ordinateur et de navigateur utilisé, …).

Tout contenu téléchargé se fait aux risques et périls de l’utilisateur et sous sa seule responsabilité. En conséquence, ne saurait être tenu responsable d’un quelconque dommage subi par l’ordinateur de l’utilisateur ou d’une quelconque perte de données consécutives au téléchargement. De plus, l’utilisateur du site s’engage à accéder au site en utilisant un matériel récent, ne contenant pas de virus et avec un navigateur de dernière génération mis-à-jour

Les liens hypertextes mis en place dans le cadre du présent site internet en direction d’autres ressources présentes sur le réseau Internet ne sauraient engager la responsabilité eanaliza.

Propriété intellectuelle :

Tout le contenu présent sur le site eanaliza, incluant, de façon non limitative, les graphismes, images, textes, vidéos, animations, sons, logos, gifs et icônes ainsi que leur mise en forme sont la propriété exclusive de la société eanaliza à l’exception des marques, logos ou contenus appartenant à d’autres sociétés partenaires ou auteurs.

Toute reproduction, distribution, modification, adaptation, retransmission ou publication, même partielle, de ces différents éléments est strictement interdite sans l’accord par écrit de eanaliza. Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Le non-respect de cette interdiction constitue une contrefaçon pouvant engager la responsabilité civile et pénale du contrefacteur. En outre, les propriétaires des Contenus copiés pourraient intenter une action en justice à votre encontre.

Déclaration à la CNIL :

Conformément à la loi 78-17 du 6 janvier 1978 (modifiée par la loi 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel) relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, ce site n’a pas fait l’objet d’une déclaration auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (www.cnil.fr).

Litiges :

Les présentes conditions du site eanaliza sont régies par les lois françaises et toute contestation ou litiges qui pourraient naître de l’interprétation ou de l’exécution de celles-ci seront de la compétence exclusive des tribunaux dont dépend le siège social de la société. La langue de référence, pour le règlement de contentieux éventuels, est le français.

Données personnelles :

De manière générale, vous n’êtes pas tenu de nous communiquer vos données personnelles lorsque vous visitez notre site Internet https://eanaliza.pl.

Cependant, ce principe comporte certaines exceptions. En effet, pour certains services proposés par notre site, vous pouvez être amenés à nous communiquer certaines données telles que : votre nom, votre fonction, le nom de votre société, votre adresse électronique, et votre numéro de téléphone. Tel est le cas lorsque vous remplissez le formulaire qui vous est proposé en ligne, dans la rubrique « contact ». Dans tous les cas, vous pouvez refuser de fournir vos données personnelles. Dans ce cas, vous ne pourrez pas utiliser les services du site, notamment celui de solliciter des renseignements sur notre société, ou de recevoir les lettres d’information.

Enfin, nous pouvons collecter de manière automatique certaines informations vous concernant lors d’une simple navigation sur notre site Internet, notamment : des informations concernant l’utilisation de notre site, comme les zones que vous visitez et les services auxquels vous accédez, votre adresse IP, le type de votre navigateur, vos temps d’accès. De telles informations sont utilisées exclusivement à des fins de statistiques internes, de manière à améliorer la qualité des services qui vous sont proposés. Les bases de données sont protégées par les dispositions de la loi du 1er juillet 1998 transposant la directive 96/9 du 11 mars 1996 relative à la protection juridique des bases de données.

Politique de confidentialité et RGDP

Le Règlement Général de Protection des données (RGPD) entrant en vigueur le 25 mai 2018, définissent les principes à respecter lors de la collecte, du traitement et de la conservation de données personnelles. Ils garantissent aussi les droits pour les personnes concernées.

Plusieurs formulaires sont présents sur le site https://eanaliza.plafin de collecter les données d’un visiteur :

plenpl
Zaloguj się do wersji biznes Zaloguj się do wersji edu Zarejestruj się w wersji biznes Zarejestruj się w wersji edu

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu analizy ruchu na stronie, funkcji społecznościowych oraz narzędzi marketingowych. Kontynuując używanie strony wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystanie.OK