Porównaj wyniki Twojej firmy do branży, w której działasz

PRZETESTUJ TERAZ ▶︎

eanaliza.pl na konferencji

Zespół eanaliza.pl uczestniczył w konferencji "ICTECH – Informatyka i przemysły kreatywne – Cyfrowy Śląsk" gdzie zaprezentował system eanaliza.pl. Został wygłoszony referat zatytułowany: "Wspomaganie decyzji zarządczych w przedsiębiorstwach na przykładzie systemu eanaliza.pl". Zagadnienie będące przedmiotem referatu zostało opublikowane w formie artykułu naukowego w Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (ISSN 2083-8611 nr 368).

Zachęcając do zapoznania się z systemem eanaliza.pl publikujemy streszczenie artykułu:

"Odpowiedzialne podejmowanie decyzji zarządczych w zakresie finansów przedsiębiorstwa wymaga dostępu do informacji na temat jego przeszłej, bieżącej i przyszłej kondycji finansowej. Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badań własnych autorów artykułu, w tym algorytmów oraz koncepcji rozwiązań zaimplementowanych w systemie eanaliza.pl. W artykule przedstawiono m.in. model współpracy użytkowników systemu w ramach przedsiębiorstwa oraz model udostępnienia danych dla różnych grup odbiorców – modele te umożliwiają dostarczenie sprofilowanych informacji dla kadry zarządczej, kadry kierowniczej oraz podmiotów zewnętrznych. Opisano również procedurę weryfikacji poprawności działania wybranych elementów systemu. Prezentowane rozwiązania stanowią odpowiedź na zdiagnozowany brak, na rynku polskim, zaawansowanych i jednocześnie intuicyjnych narzędzi internetowych dotyczących analizy finansowej, skierowanych do przedsiębiorstw sektora MŚP. Diagnoza ta stanowi wynik analizy rynku oraz analizy literatury przeprowadzonej przez autorów publikacji."

Jeśli zainteresował Państwa artykuł i chcieliby Państwa zapoznać się z całym tekstem to zapraszamy do kontaktu pod adresem biuro@technicenter.pl lub przez formularz kontaktowy na stronie eanaliza.pl.

Wyprzedź innych i zautomatyzuj swoje analizy finansowe

Wprowadzając do swojej oferty analizy finansowe i możliwość stałego monitorowania finansów przedsiębiorstw wychodzisz naprzeciw wymaganiom rynku.

SPRAWDŹ TERAZ ZA DARMO ▶︎

PL / EN