Porównaj wyniki Twojej firmy do branży, w której działasz

PRZETESTUJ TERAZ ▶︎

Nowość w eanaliza.pl!

To już dziś! W odpowiedzi na potrzeby naszych Użytkowników wprowadziliśmy kolejną funkcjonalność rozszerzającą zakres możliwości pakietów Ekspert i Analityk – Analizę konkurencji. Analiza konkurencji umożliwia porównywanie własnych wskaźników firmy do wskaźników konkurenta lub konkurentów, nawet jeśli nie zostali oni przypisani do tej samej sekcji klasyfikacji PKD 2007. Dane źródłowe pochodzą z analiz wykonanych w systemie eanaliza.pl dla odpowiednio oznaczonych kontrahentów, w ramach jednego konta, niezależnie od wykonującego je Użytkownika. Są one automatycznie aktualizowane wtedy, gdy:

  • kontrahent zostanie oznaczony jako uwzględniany w analizie konkurencji,
  • kontrahent zostanie usunięty z listy kontrahentów uwzględnianych w analizie konkurencji,
  • kontrahent zostanie usunięty z konta w systemie eanaliza.pl,
  • dla kontrahenta zostanie wykonana nowa analiza (jako wynik utworzenia, edycji, lub rozszerzenia analizy),
  • dla kontrahenta zostanie usunięta utworzona wcześniej analiza.

Wybór kontrahentów uwględnianych w analizie konkurencji możliwy jest z poziomu menu Ustawienia > Ustawienia dostępu > Klienci lub Ustawienia > Dane > Branże klientów i polega na wyborze kontrahenta w kolumnie Uwzgl. w analizie konkurencji. Jeżeli dla danego konta co najmniej jeden kontrahent został oznaczony jako konkurencja i utworzono dla niego co najmniej jedną analizę, tzn. istnieją dane źródłowe do analizy konkurencji, to w podglądzie wyników analizy pojawi się dodatkowa opcja Porównaj z konkurencją (Rys. 1). Opcja ta jest dostępna w tabelach monitorowanych wskaźników, standingu finansowego oraz wszystkich grupach wskaźników analitycznych (płynności finansowej, zadłużenia i obsługi zadłużenia, sprawności działania, rentowności i ogólnej sytuacji finansowej), czyli wszędzie tam gdzie możliwe jest porównanie się do wskaźników branżowych obliczonych na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. Wartości wskaźników konkurencji pojawiają się zarówno w tabelach, jak i na wykresach, na których są domyślnie oznaczane kolorem żółtym.

Opcja porównania z konkurencją w podglądzie wynikówRys. 1 Fragment ekranu podglądu wyników z opcją Porównaj z konkurencją

Przykładowy widok standingu finansowego, w którym porównano firmę do konkurencji znajduje się tutaj.

Jak obliczamy wskaźniki konkurencji?

Załóżmy, że naszą konkurencję stanowią Spółka X, Spółka Y i Spółka Z. Dla Spółki X wykonaliśmy czterookresową analizę za lata 2018-2021, dla Spółki Y wykonaliśmy dwie analizy, za lata 2018-2019 i 2020-2021, natomiast dla Spółki Z wykonaliśmy analizę tylko za lata 2019-2021. Do obliczenia wskaźników konkurencji za lata 2018-2021 wykorzystane zostaną dane ze wszystkich 4 analiz, przy czym za rok 2018 uwzględnione zostaną tylko analizy Spółki X i Spółki Y, natomiast za pozostałe lata uwzględnione zostaną wyniki wszystkich spółek. Wartości źródłowe do obliczania poszczególnych wskaźników stanowić będą sumę wartości poszczególnych pozycji bilansu i RZiS wynikających ze sprawozdań konkurencji.

Porównuj się ze swoją konkurencją – prosto i intuicyjnie!

Analiza konkurencji to możliwość precyzyjnego zdefiniowania branży używanej do porównań.

SPRAWDŹ TERAZ ZA DARMO ▶︎

PL / EN