Stosowanie analiz finansowych to świadome zarządzanie firmą

PRZETESTUJ TERAZ ▶︎

Nowość w eanaliza.pl!

Słuchając głosów naszych Użytkowników wprowadziliśmy niedawno nową funkcjonalność, rozszerzającą zakres możliwości pakietu Analityk, a mianowicie "Dane uzupełniające". Dane uzupełniające to dodatkowe wartości liczbowe, które można samodzielnie zdefiniować oraz wprowadzić podczas tworzenia nowych analiz. Dane te można również wykorzystać do tworzenia własnych wskaźników analitycznych. Dzięki temu, system eanaliza.pl stał się jeszcze bardziej elastyczny i dopasowany do konkretnych potrzeb naszych Użytkowników – wskaźniki analityczne nie muszą już opierać się wyłącznie na danych pochodzących z bilansu i RZiS. Co więcej, dane uzupełniające stanowią również jeden z elementów dostępnych w ramach wyników analiz, a w konsekwencji można monitorować ich zmiany w czasie, a także tworzyć na ich podstawie wykresy.

Definiowanie danych uzupełniających możliwe jest z poziomu menu Ustawienia > Dane > Dane uzupełniające i polega na określeniu nazwy pozycji danych uzupełniających, a także typu danych dla konkretnej pozycji (wartość liczbowa lub wyrażona w procentach). Przykładowe dane uzupełniające przedstawione zostały na Rys. 1.

Ekran definiowania danych uzupełniającychRys. 1 Ekran definiowania danych uzupełniających

Jeżeli dla danego konta zostały zdefiniowane jakiekolwiek dane uzupełniające, niezależnie od tego, czy zostały wykorzystane do utworzenia własnych wskaźników analitycznych, to pola tekstowe do ich wprowadzenia pojawią się na etapie tworzenia nowej analizy, po ekranie podglądu bilansu analitycznego, jak pokazano na Rys. 2.

Ekran wprowadzania danych uzupełniającychRys. 2 Ekran wprowadzania danych uzupełniających podczas tworzenia nowej analizy

Przykładowy widok danych uzupełniających prezentowany na ekranie wyników dostępny jest tutaj.

Uwaga! Funkcjonalność definiowania i wprowadzania danych uzupełniających dostępna jest również w pakiecie Edu.

Definiuj własne wskaźniki na podstawie danych uzupełniających

Dane uzupełniające to jeszcze większa elastyczność i wygoda dla analityków.

SPRAWDŹ TERAZ ZA DARMO ▶︎

PL / EN