Nowość w eanaliza.pl!

28 wrz 2021

Słuchając głosów naszych Użytkowników wprowadziliśmy niedawno nową funkcjonalność, rozszerzającą zakres możliwości pakietu Analityk, a mianowicie "Dane uzupełniające". Dane uzupełniające to dodatkowe wartości liczbowe, które można samodzielnie zdefiniować oraz wprowadzić podczas tworzenia nowych analiz. Dane te można również wykorzystać do tworzenia własnych wskaźników analitycznych. Dzięki temu, system eanaliza.pl stał się jeszcze bardziej elastyczny i dopasowany do konkretnych potrzeb naszych Użytkowników – wskaźniki analityczne nie muszą już opierać się wyłącznie na danych pochodzących z bilansu i RZiS. Co więcej, dane uzupełniające stanowią również jeden z elementów dostępnych w ramach wyników analiz, a w konsekwencji można monitorować ich zmiany w czasie, a także tworzyć na ich podstawie wykresy.

Definiowanie danych uzupełniających możliwe jest z poziomu menu Ustawienia > Dane > Dane uzupełniające i polega na określeniu nazwy pozycji danych uzupełniających, a także typu danych dla konkretnej pozycji (wartość liczbowa lub wyrażona w procentach). Przykładowe dane uzupełniające przedstawione zostały na Rys. 1.

Rys. 1 Ekran definiowania danych uzupełniających

Jeżeli dla danego konta zostały zdefiniowane jakiekolwiek dane uzupełniające, niezależnie od tego, czy zostały wykorzystane do utworzenia własnych wskaźników analitycznych, to pola tekstowe do ich wprowadzenia pojawią się na etapie tworzenia nowej analizy, po ekranie podglądu bilansu analitycznego, jak pokazano na Rys. 2.

Rys. 2 Ekran wprowadzania danych uzupełniających podczas tworzenia nowej analizy

Przykładowy widok danych uzupełniających prezentowany na ekranie wyników dostępny jest tutaj.

Uwaga! Funkcjonalność definiowania i wprowadzania danych uzupełniających dostępna jest również w pakiecie Edu.

Podobne artykuły
Nowość w eanaliza.pl!
5 sty 2023
Odpowiadając na liczne zapytania naszych Użytkowników rozszerzyliśmy system eanaliza.pl o wsparcie dla kalkulacyjnego wariantu rachunku zysków i strat. Zmiany te dotyczą wszystkich pakietów, w tym pakietu testowego, w ramach...
Kolejna nowość w eanaliza.pl !
12 lip 2022
W wyniku podjęcia współpracy z twórcami systemu 360 Księgowość, od dzisiaj nasi użytkownicy zyskali możliwość wykonywania analiz finansowych na podstawie danych zgromadzonych w tym systemie księgowym. Jak to działa? System...
Nowość w eanaliza.pl!
5 maj 2022
To już dziś! W odpowiedzi na potrzeby naszych Użytkowników wprowadziliśmy kolejną funkcjonalność rozszerzającą zakres możliwości pakietów Ekspert i Analityk – Analizę konkurencji. Analiza konkurencji umożliwia porównywanie własnych...
plenpl
Zaloguj się do wersji biznes Zaloguj się do wersji edu Zarejestruj się w wersji biznes Zarejestruj się w wersji edu

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu analizy ruchu na stronie, funkcji społecznościowych oraz narzędzi marketingowych. Kontynuując używanie strony wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystanie.OK