Analizuj swoje finanse i wyprzedź konkurencję!

PRZETESTUJ TERAZ ▶︎

Kolejna nowość w eanaliza.pl!

W wyniku podjęcia współpracy z twórcami systemu 360  Księgowość, od dzisiaj nasi użytkownicy zyskali możliwość wykonywania analiz finansowych na podstawie danych zgromadzonych w tym systemie księgowym.

Jak to działa?

System 360 Księgowość to oprogramowanie, które umożliwia prowadzenie księgowości online. Jedną z jego zalet, szczególnie istotną z perspektywy systemu eanaliza.pl, jest udostępnianie danych bilansu oraz rachunku zysków i strat za pośrednictwem:

  • plików w formacie .xls,
  • plików w formacie .pdf,
  • interfejsu programistycznego API.

W przypadku danych eksportowanych w postaci plików w formacie .xls i .pdf, użytkownicy systemu eanaliza.pl mają możliwość skorzystania z opcji Import plików z systemów księgowych na dotychczasowych zasadach. Uwaga! Do poprawnego działania importu, pliki eksportowane z systemu 360 Księgowość powinny uwzględniać wiersze o zerowych wartościach.

W przypadku integracji z użyciem interfejsu programistycznego API, należy na ekranie Ustawienia > Ustawienia dostępu > Klienci wybrać opcję Edytuj dla klienta, którego dane mają być importowane do systemu eanaliza.pl, a następnie uzupełnić pola API ID oraz Klucz API. Dane te pochodzą z systemu 360 Księgowość, w którym znajdą je Państwo w zakładce Ustawienia > Ustawienia API. Uwaga! Opcja Import z API systemu 360 Księgowość, widoczna na Rys. 1, jest dostępna tylko dla klientów, dla których zdefiniowano API ID i Klucz API zgodnie z powyższym opisem.

Dostępne opcje tworzenia nowej analizyRys. 1 Fragment ekranu tworzenia nowej analizy z opcją Import z API systemu 360 Księgowość

Wybierając Import z API systemu 360 Księgowość, należy na kolejnym ekranie wskazać okresy obrachunkowe, dla których dane bilansu oraz rachunku zysków i strat zostaną pobrane automatycznie za pośrednictwem interfejsu programistycznego. Informacja o dostępnych okresach obrachunkowych pojawi się w momencie wyboru klienta, dla którego wykonywana jest analiza, jak pokazano na Rys. 2.

Dostępne okresy obrachunkoweRys. 2 Informacja dotycząca dostępnych okresów obrachunkowych

Dla analiz tworzonych z wykorzystaniem API obowiązują standardowe limity dotyczące liczby okresów obrachunkowych, dla których może być wykonana analiza, tj. cztery okresy w przypadku pakietu Firma i osiem okresów w przypadku pakietów Ekspert i Analityk.

Importuj łatwo dane z systemu 360 Księgowość – już dziś!

Skorzystaj z integracji poprzez API, lub prześlij pliki pobrane w systemie księgowym do systemu eanaliza.pl.

SPRAWDŹ TERAZ ZA DARMO ▶︎

PL / EN