Zarządzaj sprawnie finansami automatyzując analizy finansowe

PRZETESTUJ TERAZ ▶︎

Nowość w eanaliza.pl!

Odpowiadając na liczne zapytania naszych Użytkowników rozszerzyliśmy system eanaliza.pl o wsparcie dla kalkulacyjnego wariantu rachunku zysków i strat. Zmiany te dotyczą wszystkich pakietów, w tym pakietu testowego, w ramach którego możliwe jest wypróbowanie naszego systemu całkowicie bezpłatnie. Nowy wariant RZiS jest dostępny dla każdej z metod wprowadzania danych (oprócz Wersji demonstracyjnej), tj.:

  • dla e-Sprawozdań wczytywanych z systemu eKRS, dla jednostek innych i małych,
  • dla danych pobieranych za pośrednictwem API systemu 360 Księgowość,
  • dla sprawozdań w formie plików *.xls i *.pdf generowanych z systemów 360 Księgowość, Sage Symfonia i Comarch Optima,
  • dla szablonów importu danych w formacie *.xls udostępnianych w naszym systemie,
  • dla danych wprowadzanych ręcznie.

Ekran nowej analizy ze wsparciem dla kalkulacyjnego RZiSRys. 1 Fragment ekranu tworzenia nowej analizy z wyborem form wprowadzania danych

W przypadku sprawozdań w formie plików wejściowych, właściwy wariant sprawozdania rozpoznawany jest automatycznie, natomiast w przypadku danych wprowadzanych ręcznie dodaliśmy możliwość zmiany wariantu sprawozdania podczas uzupełniania danych. Domyślnym wariantem pozostaje wariant porównawczy, na którym opierały się dotychczasowe analizy.

Uwaga! Ze względu na różnice występujące między wariantem porównawczym i kalkulacyjnym RZiS nie jest możliwe łączenie sprawozdań opierających się na różnych wariantach w ramach tej samej analizy – dotyczy to funkcji Rozszerz, która pozwala na dodawanie kolejnych okresów do wykonanej uprzednio analizy.

Uwaga! W pakiecie Analityk, dla analiz opartych na kalkulacyjnym wariancie RZiS, model E. Mączyńskiej oraz model D. Beneisha są niedostępne. Zakres wskaźników dostępnych w tym pakiecie, w przypadku analizy opartej na RZiS w wariancie kalkulacyjnym można zobaczyć tutaj.

Sporządzaj analizy bez względu na rodzaj rachunku zysków i strat!

Skorzystaj ze wsparcia dla kalkulacyjnego RZiS, aby analizować jeszcze więcej spółek.

SPRAWDŹ TERAZ ZA DARMO ▶︎

PL / EN