Sprawdź z nami jak wypadasz na tle branży

PRZETESTUJ TERAZ ▶︎

Nowa funkcjonalność w eanaliza.pl – "Udostępnij"

W systemie eanaliza.pl została dodana nowa funkcjonalność "Udostępnij" (patrz Rys. 1), umożliwiająca wyświetlenie analizy finansowej osobie, która otrzyma od użytkownika link do takiej analizy. Przeglądanie analizy finansowej z otrzymanego linka nie wymaga posiadania konta w systemie eanaliza.pl.

Podgląd analizy z zaznaczeniem nowej funkcjonalności - UdostępnijRys. 1 Podgląd analizy z zaznaczeniem nowej funkcjonalności - "Udostępnij"

Po kliknięciu w link przekazany funkcjonalnością "Udostępnij", system wyświetli podgląd wyników analizy zgodnie z ustawieniami użytkownika, który udostępnia analizę. Dotyczy to m.in. tego, że widok startowy będzie dostosowany do preferencji użytkownika udostępniającego analizę. Wśród dostępnych widoków są: Standing finansowy, Analityczny RZiS, Bilans – Aktywa, Bilans – Pasywa i grupy wskaźników zdefiniowane w podmenu "Wskaźniki". Ta sama analiza może być udostępniana wielokrotnie, za każdym razem z innym widokiem startowym lub innym wyglądem (wykres, dane w tabeli) tego samego widoku.

Funkcjonalność "Udostępnij" może być wykorzystywana m.in. w następujących sytuacjach:

  1. doradca finansowy/biuro księgowe udostępnia opracowaną analizę przedstawicielowi analizowanej firmy,
  2. firma informuje o swoich wynikach finansowych zainteresowanych kontrahentów, celem potwierdzenia swojej wiarygodności finansowej,
  3. zarządzający finansami w firmie prezentuje wyniki innym działom firmy,
  4. firma przekazuje okresowo informacje o swojej sytuacji finansowej podmiotom udostępniającym kapitał,
  5. prowadzący zajęcia przedstawia studentom przykład ilustrujący omawiane zagadnienie, a studenci wysyłają wykonane zadania do prowadzącego,
  6. prowadzenia webinariów i zajęć e-learningowych z analizy finansowej.

Zasada działania:

Po kliknięciu przez Użytkownika w przycisk "Udostępnij" system wyświetli okno dialogowe "Udostępnij za pomocą łącza" (patrz Rys. 2). Użytkownik ma możliwość skopiowania adresu analizy, celem przekazania adresu w wybrany przez siebie sposób. W tym celu wykorzystuje adres znajdujący się w polu "Łącze" i klika przycisk "Skopiuj i zamknij". Użytkownik w polu "Adresy email" może wprowadzić adresy mailowe odbiorców, którym drogą mailową przekaże link, czyli dostęp do analizy. Po kliknięciu przez Użytkownika przycisku "Wyślij i zamknij" system wyśle mail na wskazane adresy z informacją o dostępie do analizy (adresy email należy rozdzielić znakiem średnika ';').

Okno dialogowe udostępniania analizyRys. 2 Okno dialogowe udostępniania analizy

Wyprzedź innych i zautomatyzuj swoje analizy finansowe

Wprowadzając do swojej oferty analizy finansowe i możliwość stałego monitorowania finansów przedsiębiorstw wychodzisz naprzeciw wymaganiom rynku.

SPRAWDŹ TERAZ ZA DARMO ▶︎

PL / EN