Nowa funkcjonalność w eanaliza.pl – Udostępnij

19 maj 2020

W systemie eanaliza.pl została dodana nowa funkcjonalność "Udostępnij" (patrz Rys. 1), umożliwiająca wyświetlenie analizy finansowej osobie, która otrzyma od użytkownika link do takiej analizy. Przeglądanie analizy finansowej z otrzymanego linka nie wymaga posiadania konta w systemie eanaliza.pl.

Rys. 1 Podgląd analizy z zaznaczeniem nowej funkcjonalności - "Udostępnij"

Po kliknięciu w link przekazany funkcjonalnością "Udostępnij", system wyświetli podgląd wyników analizy zgodnie z ustawieniami użytkownika, który udostępnia analizę. Dotyczy to m.in. tego, że widok startowy będzie dostosowany do preferencji użytkownika udostępniającego analizę. Wśród dostępnych widoków są: Standing finansowy, Analityczny RZiS, Bilans – Aktywa, Bilans – Pasywa i grupy wskaźników zdefiniowane w podmenu "Wskaźniki". Ta sama analiza może być udostępniana wielokrotnie, za każdym razem z innym widokiem startowym lub innym wyglądem (wykres, dane w tabeli) tego samego widoku.

Funkcjonalność "Udostępnij" może być wykorzystywana m.in. w następujących sytuacjach:

doradca finansowy/biuro księgowe udostępnia opracowaną analizę przedstawicielowi analizowanej firmy,

firma informuje o swoich wynikach finansowych zainteresowanych kontrahentów, celem potwierdzenia swojej wiarygodności finansowej,

zarządzający finansami w firmie prezentuje wyniki innym działom firmy,

firma przekazuje okresowo informacje o swojej sytuacji finansowej podmiotom udostępniającym kapitał,

prowadzący zajęcia przedstawia studentom przykład ilustrujący omawiane zagadnienie, a studenci wysyłają wykonane zadania do prowadzącego,

prowadzenia webinariów i zajęć e-learningowych z analizy finansowej.

 

Zasada działania:

Po kliknięciu przez Użytkownika w przycisk "Udostępnij" system wyświetli okno dialogowe "Udostępnij za pomocą łącza" (patrz Rys. 2). Użytkownik ma możliwość skopiowania adresu analizy, celem przekazania adresu w wybrany przez siebie sposób. W tym celu wykorzystuje adres znajdujący się w polu "Łącze" i klika przycisk "Skopiuj i zamknij". Użytkownik w polu "Adresy email" może wprowadzić adresy mailowe odbiorców, którym drogą mailową przekaże link, czyli dostęp do analizy. Po kliknięciu przez Użytkownika przycisku "Wyślij i zamknij" system wyśle mail na wskazane adresy z informacją o dostępie do analizy (adresy email należy rozdzielić znakiem średnika ';').

Rys. 2 Okno dialogowe udostępniania analizy

Podobne artykuły
Nowość w eanaliza.pl!
5 sty 2023
Odpowiadając na liczne zapytania naszych Użytkowników rozszerzyliśmy system eanaliza.pl o wsparcie dla kalkulacyjnego wariantu rachunku zysków i strat. Zmiany te dotyczą wszystkich pakietów, w tym pakietu testowego, w ramach...
Kolejna nowość w eanaliza.pl !
12 lip 2022
W wyniku podjęcia współpracy z twórcami systemu 360 Księgowość, od dzisiaj nasi użytkownicy zyskali możliwość wykonywania analiz finansowych na podstawie danych zgromadzonych w tym systemie księgowym. Jak to działa? System...
Nowość w eanaliza.pl!
5 maj 2022
To już dziś! W odpowiedzi na potrzeby naszych Użytkowników wprowadziliśmy kolejną funkcjonalność rozszerzającą zakres możliwości pakietów Ekspert i Analityk – Analizę konkurencji. Analiza konkurencji umożliwia porównywanie własnych...
plenpl
Zaloguj się do wersji biznes Zaloguj się do wersji edu Zarejestruj się w wersji biznes Zarejestruj się w wersji edu

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu analizy ruchu na stronie, funkcji społecznościowych oraz narzędzi marketingowych. Kontynuując używanie strony wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystanie.OK