Technicenter partnerem WSB!

10 lut 2020

Wydawca serwisu eanaliza.pl – firma Technicenter sp. z o.o. została nowym partnerem biznesowym kierunku Finanse i rachunkowość Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie.

Firma Technicenter objęła patronat nad specjalnością Finanse małych i średnich przedsiębiorstw. Korzyścią z podpisanego porozumienia będzie możliwość bezpłatnego korzystania przez studentów i pracowników WSB z nowoczesnych narzędzi analitycznych, które są dostępne w ramach serwisu eanaliza.pl.

Student może wykorzystać system Edu eanaliza.pl do:

  • sprawdzenia swojej wiedzy z zakresu finansów przedsiębiorstw i analizy finansowej na przykładach z życia wziętych,
  • pozyskania informacji w postaci definicji i wzorów z pewnego źródła, które jest zweryfikowane naukowo i merytorycznie przez wysokiej klasy specjalistów,
  • weryfikacji wyników finansowych z branżą analizowanej firmy,
  • wzbogacenia swoich prac zaliczeniowych i projektowych o wyniki w postaci wykresów i tabel,
  • przekazywania wyników ćwiczeń z analizy finansowej, zarządzania finansami przedsiębiorstwa do wykładowców celem sprawdzenia lub oceny postępu prac.

W pracy dydaktycznej i naukowej system eanaliza.pl może posłużyć do:

  • sprawdzania wiedzy studentów z zakresu finansów przedsiębiorstw i analizy finansowej,
  • weryfikacji postępu prac zaliczeniowych lub projektowych studentów, realizowanych przez funkcje systemu w postaci ról użytkownika lub obserwatora; student będący właścicielem konta nadaje uprawnienia edycji lub odczytu prowadzącemu do realizowanych przez siebie analiz,
  • wzbogacania przygotowywanych opracowań naukowych i dydaktycznych o wykresy i tabele,
  • dostarczenia zasobów do prowadzenia badań naukowych.
Podobne artykuły
Nowość w eanaliza.pl!
5 sty 2023
Odpowiadając na liczne zapytania naszych Użytkowników rozszerzyliśmy system eanaliza.pl o wsparcie dla kalkulacyjnego wariantu rachunku zysków i strat. Zmiany te dotyczą wszystkich pakietów, w tym pakietu testowego, w ramach...
Kolejna nowość w eanaliza.pl !
12 lip 2022
W wyniku podjęcia współpracy z twórcami systemu 360 Księgowość, od dzisiaj nasi użytkownicy zyskali możliwość wykonywania analiz finansowych na podstawie danych zgromadzonych w tym systemie księgowym. Jak to działa? System...
Nowość w eanaliza.pl!
5 maj 2022
To już dziś! W odpowiedzi na potrzeby naszych Użytkowników wprowadziliśmy kolejną funkcjonalność rozszerzającą zakres możliwości pakietów Ekspert i Analityk – Analizę konkurencji. Analiza konkurencji umożliwia porównywanie własnych...
plenpl
Zaloguj się do wersji biznes Zaloguj się do wersji edu Zarejestruj się w wersji biznes Zarejestruj się w wersji edu

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu analizy ruchu na stronie, funkcji społecznościowych oraz narzędzi marketingowych. Kontynuując używanie strony wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystanie.OK