Analizuj swoje finanse i wyprzedź konkurencję!

PRZETESTUJ TERAZ ▶︎

Technicenter partnerem WSB!

Wydawca serwisu eanaliza.pl – firma Technicenter sp. z o.o. została nowym partnerem biznesowym kierunku Finanse i rachunkowość Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie.

Firma Technicenter objęła patronat nad specjalnością Finanse małych i średnich przedsiębiorstw. Korzyścią z podpisanego porozumienia będzie możliwość bezpłatnego korzystania przez studentów i pracowników WSB z nowoczesnych narzędzi analitycznych, które są dostępne w ramach serwisu eanaliza.pl.

Student może wykorzystać system Edu eanaliza.pl do:

  • sprawdzenia swojej wiedzy z zakresu finansów przedsiębiorstw i analizy finansowej na przykładach z życia wziętych,
  • pozyskania informacji w postaci definicji i wzorów z pewnego źródła, które jest zweryfikowane naukowo i merytorycznie przez wysokiej klasy specjalistów,
  • weryfikacji wyników finansowych z branżą analizowanej firmy,
  • wzbogacenia swoich prac zaliczeniowych i projektowych o wyniki w postaci wykresów i tabel,
  • przekazywania wyników ćwiczeń z analizy finansowej, zarządzania finansami przedsiębiorstwa do wykładowców celem sprawdzenia lub oceny postępu prac.

W pracy dydaktycznej i naukowej system eanaliza.pl może posłużyć do:

  • sprawdzania wiedzy studentów z zakresu finansów przedsiębiorstw i analizy finansowej,
  • weryfikacji postępu prac zaliczeniowych lub projektowych studentów, realizowanych przez funkcje systemu w postaci ról użytkownika lub obserwatora; student będący właścicielem konta nadaje uprawnienia edycji lub odczytu prowadzącemu do realizowanych przez siebie analiz,
  • wzbogacania przygotowywanych opracowań naukowych i dydaktycznych o wykresy i tabele,
  • dostarczenia zasobów do prowadzenia badań naukowych.

Technicenter, wydawca serwisu eanaliza.pl, i Dziekan WSB w Chorzowie dr Krzysztof Koj, podpisujący umowę o współpracy

Wyprzedź innych i zautomatyzuj swoje analizy finansowe

Wprowadzając do swojej oferty analizy finansowe i możliwość stałego monitorowania finansów przedsiębiorstw wychodzisz naprzeciw wymaganiom rynku.

SPRAWDŹ TERAZ ZA DARMO ▶︎

PL / EN