Wskaźnik płynności gotówkowej skorygowany

Sposób obliczania

Wzór na wskaźnik płynności gotówkowej skorygowany: inwestycje krótkoterminowe / (zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania krótkoterminowe powyżej 12 m-cy + bieżąca rata kredytu)

Interpretacja wskaźnika

  • Interpretacja jak w przypadku wskaźnika płynności gotówkowej klasycznego (płynność I stopnia) pamiętając, że dla wskaźnika płynności gotówkowej skorygowanego uwzględniamy wartości zobowiązań krótkoterminowych.

System eanaliza.pl obliczy ten wskaźnik dla Ciebie. Sprawdź jak to działa i wykonaj pierwsze analizy bezpłatnie.